Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza I edycję konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2020. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 31.12.2020r. Szczegółowa dokumentacja w zakresie zasad oraz terminów udzielania dotacji znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni