WYNIKI KONKURSU WNIOSKÓW – SPORT I edycja 2020


Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

„Rozgrywki sekcji tenisa stołowego”

10 000,00

Silesian Sanda Club

„Sanda 2020”

5 000,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS

„Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu kolarstwa”

16 000,00

Klub Sportowy Szczerbice

„Propagowanie sportu w Sołectwie Szczerbice – udział w rozgrywkach piłkarskich Podokręgu Rybnik”

20 000,00

Gminny Klub Sportowy „Dąb” Gaszowice

„Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Gaszowice( I półrocze 2020)”

34 500,00

Ludowy Klub Sportowy ”Zameczek” Czernica

„Szkolenie w zakresie piłki nożnej w sołectwie Czernica”

34 500,00

 

 

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni