Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020. Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni