Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 ( II edycja), została udzielona dotacja dla następującego podmiotu:           

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

„ Umiem pływać 2020”

12 000,00 złotych

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni