w dziedzinie:

- wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ( II edycja)


            Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w dziedzinie:

- wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, (II edycja ) zostały udzielone dotacje dla następujących pomiotów:        

l.p

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

w dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży:

1.

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec Ziemi Rybnickiej

„Harcerski Wypoczynek”

6 000,00zł

2.

Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „NDM”

„Klockowe L-maszyny – warsztaty techniczne dla dzieci”

0,00 zł

w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „GRONO”

„Seniorzy w kwiecie wieku”

9 000,00

2.

Stowarzyszenie Działań Lokalnych „SPICHLERZ”

„Czernickie Belfry. Ci, którzy kształtowali pokolenia”

9 000,00

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Łukowa Śląskiego

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

1 500,00

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni