Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza II edycję konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2020.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 31.12.2020r. Szczegółowa dokumentacja w zakresie zasad oraz terminów udzielania dotacji znajduje się poniżej.


Zarządzenie - Ogłoszenie konkursowe
WZÓR- wniosek o dotację
ostateczny projekt przedsięwzięcia
zasady udzielania dotacji

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni