Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".

http://bip.gaszowice.pl/oferta-realizacji-zadania-publicznego-w-trybie-malego-grantu

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni