Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".

Pliki do pobrania

OSP.PDF 510 kB

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni