Gmina w liczbach:

Liczba mieszkańców gminy - stan na 31.12.2016 r.

Ogółem - 9394
Liczba kobiet - 4759
Liczba mężczyzn - 4635
Liczba mieszkańców poniżej 18 roku życia - 1940

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Czernica - 2187
Gaszowice - 2999
Łuków Śląski - 740
Piece - 1019
Szczerbice - 2449

Inne dane

Powierzchnia gminy - 19,65 km2
Liczba sołectw - 5
Przedszkola w gminie - 4
Szkoły podstawowe w gminie - 3
Gimnazja - 1
SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni