Data wpływu:

11.02.2016 r.

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Granicznej w Gaszowicach.

Przebieg postępowania:

  • 11.02.2016 r. - przyjęcie petycji;
  • 23.02.2016 r. - Urząd Gminy Gaszowice wystosował pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w sprawie zorganizowania wizji w terenie dotyczącej złożonej petycji;
  • 04.04.2016 r. - do tut. Urzędu wpłynęło pismo ZDP Rybnik akceptujące zmianę organizacji ruchu;
  • 26.04.2016 r. - zlecono opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu
  • 19.09.2016 r. - zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu - pobierz.

Petycja - pobierz

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni