Drukuj

Data wpływu:

06.02.2017 r.

Przedmiot petycji:

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata.

Przebieg postępowania:

    06.02.2017 r. - przyjęcie petycji;
    14.02.2017 r. - zamieszczenie wniosku na stronie internetowej urzędu.

Petycja - pobierz.