Informacja o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytki publicznego na rok 2020


W dniach od 01.10.2019 r. do 07.10.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił                              
do konsultacji projekt uchwały Programu Współpracy Gminy Gaszowice
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego na rok 2020 .

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni