Plakat dozynki2018

Œwiêto Gaszowic...swieto Gaszowic

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych PIL, realizowanego poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się 18.07.2018 r. w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju. W podpisaniu umowy Wójtowi Gminy towarzyszyli sołtysi – Panowie Adam Mróz oraz Mieczysław Szymik. Gmina Gaszowice pozyskała z dotacji 60 000 zł, zaś z środków własnych dołożyła 65 000 zł. Wysokość inwestycji w każdym z sołectw to ok. 25 000 zł. W poszczególnych sołectwach zostaną wykonane następujące zadania: Gaszowice - zadanie o nazwie „Florek” – zostanie zakupiony m.in. grill, piec chlebowy, wędzarnia oraz ławo-stoły, Piece - zadanie pn. „Wiejskie centrum obrad” – sołectwo będzie miało swoją altankę, grill oraz ławostoły, wokół altany nasadzone zostaną również drzewa i krzewy, Szczerbice z inicjatywą „Rozwijać się wspólnie” w ramach, której zostanie zakupiony sprzęt AGD, sprzęt muzyczny oraz meble, Sołectwo Czernica stworzy „Plac bajtla” na którym znajdą się sprzęty do zabaw dla najmłodszych, Łuków Śląski przywita nas „Przyjaznym wizerunkiem” dzięki witaczom oraz zakupione zostaną krzesła i stoły.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni