Plakat Oktoberfest 2018

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Rybnickiego” zleconego na podstawie umowy nr OŚ.6162.1.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., przez Powiat Rybnicki, informuje, że na terenie Gminy Gaszowice dla obrębu; Czernica, Gaszowice, Łuków, Piece, Szczerbice, odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, w terminie od dnia 27 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r.

Taxus UL. Sp. z o.o.
ul. Płomyka 58 Warszawa
tel. 22 824 58 96

Zawody wędkarskie 2018 plakat

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni