W związku z dużym zainteresowaniem Programem Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019, Gmina Gaszowice planuje koleją edycję programu na lata 2020-2022. Przedkładamy Państwu poniższą ankietę która umożliwi określenie potrzeb inwestycyjnych mających wpływ na poprawę jakości powietrza. Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety online lub w tradycyjny sposób i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Gaszowice.

Ankiety należy złożyć w terminie do 15 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa (można również przesłać pocztą). Osoby, które złożą ankietę inwentaryzacyjną będą miały pierwszeństwo przy pozyskaniu dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Osoby, które nie złożą ankiety w terminie znajdą się na listach rezerwowych niegwarantujących pozyskania dofinansowania.

Ponadto informujemy, że nieruchomości z których właściciele lub zarządcy nie złożą powyższej ankiety zostaną skontrolowani przez Straż Gminną celem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła.

LINK DO ANKIETY:

https://goo.gl/forms/276hGxWYmhHme7c53

Ankieta w formie PDF - ANKIETA PONE

 
SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni