PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. w RYBNIKU INFORMUJE, ŻE   W DNIU 31.01.2019R NASTĄPI BRAK WODY  Z POWODU PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ :

1. SOŁECTWO GASZOWICE W GODZ. 08:00-13:00

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni