28 maja 2018 roku miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w 45-letniej historii
gminy Gaszowice. Wójt Gminy Paweł Bugdol i Burmistrz Gminy Abasha (Gruzja),
Levan Makalatia, podpisali memorandum o wzajemnym porozumieniu i współpracy.


To partnerstwo prowadzi do wspólnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni oraz tworzenia odpowiednich warunków dla relacji biznesowych i osobistych między różnymi członkami społeczeństwa. Było to jedno z pierwszych memorandum podpisane na poziomie lokalnym, między Polską a Gruzją. Jest to również jedna z misji Polskiej Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w celu rozwijania lokalnych więzi między krajami, skupiając się nie tylko na największych miastach. Tego typu działania wspierają rozwój regionalny Gruzji i Polski, dając nowe możliwości lokalnym społecznościom.

1

 

Memorandum o współpracy ma na celu promowanie współpracy międzynarodowej.
Obie strony będą popierać następujące cele w celu promowania współpracy międzynarodowej:

- edukacja i właściwe wychowanie,

- kultura, turystyka, rekreacja i sport,

- wymiana studentów,

- promocja lokalnych zwyczajów i tradycji,

- ogólne problemy społeczne,

- wspieranie samorządu i promocję lokalnych społeczności.

W uroczystości podpisania memorandum udział wzięli także Grzegorz Janik - poseł do Parlamentu, Przemysław Pierz - radca gospodarczy Ambasady RP w Tbilisi, Marcin Rutowicz - prezes Polskiej Izby Gruzińskiej w Gruzji, Stanisław Raźniewski - prezes Polskiej Izby Gruzińskiej

w Polsce oraz przedstawiciele polskiego biznesu.

2

Wójt Gaszowic, Paweł Bugdol, podziękował burmistrzowi gminy Abasha, Levanowi Makalatii, za ciepłe powitanie. "Niniejsze Memorandum stworzy podstawę dla naszych przyszłych długoterminowych interakcji. W celu promowania współpracy działamy w różnych kierunkach: edukacji, właściwego wychowania, turystyki, wsparcia samorządu i promocji lokalnych społeczności "- powiedział wójt Gaszowic, Paweł Bugdol.

Burmistrz gminy Abasha, Levan Makalatia, zauważył, że z przyjemnością podpisuje memorandum o współpracy, które nakłada pewne obowiązki. "Na podstawie dokumentu współpracy zamierzamy nadal wymieniać wydarzenia kulturalne i będziemy również współpracować w zakresie gospodarki. Jesteśmy gotowi na znacznie poważniejszą przyjaźń między gminami Gaszowice i Abasha. "- Levan Makalatia, burmistrz gminy Abasha.

Memorandum o współpracy między Gaszowicami a gminą Abasha zostało podpisane
w muzeum, w którym mieszkał słynny gruziński pisarz Konstantin Gamsachurdia.

Duży wkład w organizację uroczystości wniosła Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa

3

4

  5

Ważnym elementem podczas pobytu polskiej delegacji w Gruzji był wizyta w ambasadzie        
w Tbilisi oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 6 7

Natomiast z proboszczem katolickiej katedry w Tbilisi omówione zostały szczegóły dostarczenia i montażu dzwonu jesienią tego roku. Idea dzwonu zrodziła się podczas wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji i tym samym wypełniona zostanie Jego wola.

 8

9

10

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni