Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 1 sierpnia 2018 r. przyjmuje na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300 dla ucznia). Od miesiąca lipca 2018 r. powyższe wnioski można składać drogą elektroniczną.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można pobrać ze strony:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni