Informujemy, o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach
wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2.„Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 29 maj 2018 r. - 12 czerwiec 2018 r.( do
godz.12:00)

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni