1U19 plakat

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie
LYSKOR zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Stowarzyszenie LYSKOR
ul. Sikorskiego 2
44-295 Lyski

Zmianie ulegną również godziny urzędowania biura LGD na nowe:
7.30 – 15.30

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Do 31 października 2017r. w Sekretariacie Urzedu Gminy pok. 13 można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium dla ucznia lub studenta z terenu Gminy Gaszowice.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium

Oktoberfest

mamografia

                                  
Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.09.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2017 r.
4.    Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6.     Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7.    Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8.    Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.
9.    Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice,
b)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
c)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne,
d)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice,
e)    podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
13.    Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał dostępne >>> tutaj <<<

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że 30 września (sobota) 2017 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.

soltys

artystyczne wiesiady

Informujemy, że spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej odbędzie się 30 września 2016 r. o godz. 17:00 w OKiS w Gaszowicach.

Stowarzyszenie LYSKOR

tuniej pilki

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
30 września 2016 roku, godzina 9.30
Boisko piłkarskie w Piecach

Zapewniamy:
Poczęstunek
Puchary
Dyplomy
NAGRODY!

Zapraszają
Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol
Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Turniej pn.  „Jestem aktywny z piłką nożną” jest realizowany w ramach programu
„Promocja Sportu dla Wszystkich 2016” Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Mieszkanka gminy Gaszowice Mirela Chruszcz startuje w plebiscycie ogłoszonym przez Dziennik Zachodni: Pocztowiec Roku woj. Śląskiego w kategorii "Listonosz" w woj. sląskim. Pod podanym linkiem można zagłosować.

OG-BR.0002.8.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 29.09.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy dotyczących zaawansowania prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Gminy złożyłem w dniu 05.09.2016 r. pisemną interpelację do pana Wójta z prośbą o szczegółową, pisemną informację na temat przebiegu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice. W dniu 19.09.2016 r. otrzymałem odpowiedź, którą udostępniam dla wszystkich zainteresowanych.

Marek Masarczyk

Odpowiedź Wójta Gminy Gaszowice na interpelację - pobierz

Oktoberfest

17 września 2016 r. na łowisku TAAKA RYBA w Suminie odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gaszowice.  Zawodnicy zebrali się przy łowisku o godzinie 7:30. Następnie odbyło się losowanie stanowisk. Ok. godz. 8:00 rozpoczęły się zawody które potrwały do godziny 12:00.

Wędkować można było na 1 wędkę stylem dowolnym na spławik lub sprężynę. O zwycięstwie zadecydowała liczba kg złowionych ryb a nie ich ilość.

Zwycięzcą został pan Mateusz Głombica. Drugie miejsce zajął pan Marek Papierok, a trzecie pan Mariusz Korbel. Najmłodszymi uczestnikami byli Łukasz Procek oraz Jacek Czogalla.

Pierwszego i jak się okazało jedynego karpia podczas zawodów złowił pan Mariusz Korbel.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłorocznych zawodach.

rekrutacja wrzesien

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:
1. Dla Wnioskodawców zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej
22 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr 15, II piętro
27 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP w Lyskach
30 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

2. Dla Wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, odnowa przestrzeni publicznej oraz promocji zasobów obszaru
29 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP Lyskach
4 październik 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr , II piętro
7 październik 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

rzekas

rajd rowerowy

Po dokonaniu oceny otrzymanych projektów, Komisja Konkursowa informuje, że pod względem artystycznym, marketingowym i użytkowym, najlepszą pracę konkursową przedstawiła pani Małgorzata Ryszka zamieszkała w Szczerbicach.
Do udziału w konkursie zostało przedłożonych 12 prac. Wszystkim autorom dziękujemy za poświęcony czas i nadesłane projekty.

Poniżej przedstawimy zwycięski projekt logo.

logo

Od 1 października br. obsługę linii organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego na terenie Gminy Gaszowice, rozpoczynają fabrycznie nowe niskopodłogowe autobusy marki SOR, które są w pełni klimatyzowane i spełniają ekologiczne normy EURO 6. Pojazdy zakupił nowy przewoźnik: PPHU Kłosok – Andrzej Kłosok.

Te nowoczesne niskopodłogowe pojazdy są napędzane silnikami diesla, spełniającymi najwyższe ekologiczne normy. Pojazdy są 4-drzwiowe, dzięki czemu możliwa powinna być szybsza wymiana pasażerów. Autobusy ponadto posiadają sieć wi-fi, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej oraz czytniki e-Karty nowego typu.

Dożynki, to święto ludzi pracujących na roli, w trakcie tej uroczystości podkreślamy wagę ciężkiej pracy rolników, sadowników, ogrodników i szkółkarzy. To satysfakcja połączona z radością wynikająca z zebrania plonów, którymi obdarowuje nas matka natura.
Tegoroczne gminne Święto Plonów zorganizowano w dniu 20 września 2015 roku w Szczerbicach. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 13.00 od uroczystej mszy świętej w intencji rolników i ich rodzin, odprawionej w kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczerbicach. Mszę św. celebrował ks. Proboszcz – Henryk Kieras, wraz z ks. Proboszczem – Eugeniuszem Twardochem.
Po nabożeństwie, sformowany korowód składający się ze specjalnie przystrojonego na tę okazję sprzętu rolniczego, w asyście zaprzęgów konnych, przejechał udekorowanymi ulicami Piec i Szczerbic, wprost na miejsce obchodów dożynkowych tj. na boisko sportowe w Szczerbicach, gdzie odbyła się dalsza część imprezy.
Wśród zaproszonych gości znalazła się delegacja z zaprzyjaźnionego czeskiego Miasta Bruntal. Nie zabrakło też przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rybniku i parlamentarzystów z naszego regionu. Starostami tegorocznych dożynek zostali wybrani Państwo Justyna i Michał Pojda. Rozpoczynając część obrzędową uroczystości, Starostowie tegorocznych dożynek, na ręce Wójta Gminy Gaszowice – Pawła Bugdola, Starosty Powiatu Rybnickiego – Damiana Mrowca, oraz Starosty Miasta Bruntal - Vladimira Jedlicka przekazali okrągłe bochny dożynkowego chleba.
Po oficjalnych punktach programu, przed liczną widownią wystąpiły zespół folklorystyczny „Trojak” z Czernicy, Zespół KGW Szczerbice, oraz młodzież szkolna przygotowana przez Katarzynę Brachaczek.
Zabawę taneczną rozpoczął zespół ABBA Show, a następnie bawiono się przy muzyce serwowanej przez DJ Jarka.
Oprócz występów artystycznych, na obchodach dożynkowych przygotowano dodatkowe atrakcje. Zainteresowane osoby mogły skorzystać z licznych stoisk gastronomicznych, a na najmłodszych czekało wesołe miasteczko i kolorowe dmuchańce.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego przedsięwzięcia. Pomimo kapryśnej pogody, która nie zachęcała do zabawy mamy nadzieję, że będziecie Państwo miło wspominać Gminne Dożynki 2015 w Szczerbicach.

 rowerem po

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rajdu --> pobierz

Karta zgłoszenia uczestnika - osoba dorosła --> pobierz

Karta zgłoszenia uczestnika - osoba niepełnoletnia --> pobierz

Oświadczenia uczestnika/opiekuna prawnego dziecka --> pobierz

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS zaprasza w dniu 23.09.2015 r. do udziału w kolejnej edycji zmagań kolarskich, w której startują dzieciaki z rocznika 2003, 2004, 2005 oraz młodsi. W ramach imprezy odbędzie się również start pokazowy młodzieży gimnazjalnej. mtb

Bawimy się na boisku SP Czernica.
Zapisy od godz 900, a start o 10:00.
Zapraszamy do udziału!!!

OG-BR.0002.8.2015


ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 24.09.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze, podczas którego zostanie zaprezentowana działalność Gminnych Ośrodków Programowania „GO_PRO!", oraz sposoby i zasady finansowania tego rodzaju przedsięwzięć w bibliotekach. Nasi trenerzy przedstawią także możliwość dołączenia do sieci GO_PRO! zrzeszającej obecnie 20 bibliotek publicznych w 7 województwach Polski. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na korzyści płynące z nauki programowania dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju lokalnego, a także na szansę wykorzystania potencjału bibliotek w tym obszarze.
Spotkanie odbędzie się dnia 18.09.2015 r. o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach.


Program warsztatu z podstaw programowania dla dzieci i młodzieży
3 h lekcyjne: 3 x 45 min
1. Powitanie uczestników warsztatu, zapoznanie się z prowadzącymi i planem zajęć.
2. Algorytmy dnia codziennego - krótkie wprowadzenie do nauki programowania.
3. Prezentacja naszego robota
4. Budowanie robotów z klocków LEGO MINDSTORMS EV3
5. Przerwa
6. Nauka programowania klocków LEGO MINDSTORMS EV3
7. Zawody zbudowanych przez dzieci robotów.
8. Ewaluacja i krótkie podsumowanie.
Pokazowy warsztat z programowania będzie głównie opierał się na prezentacji narzędzi oraz nauce budowania i programowania podstawowych robotów z zestawów klocków LEGO MINDSTROMS EV3. Warsztat jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

 

go pro!

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty III raty w odpowiedniej wysokości i nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2015 r. zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

automobilklub

13 września br. (niedziela) na drogach gminy Gaszowice zostaną przeprowadzone zawody motoryzacyjne pn. „Amatorski Rajd Samochodowy Gaszowice – Lyski - 2015”. Zawody odbędą się w godzinach od 7.00 do 17.00. Na terenie Gminy Gaszowice odcinki specjalne zlokalizowane są na następujących ulicach: Graniczna, Lipowa, Kolejowa, Zielona, Czernicka, Biskupa.

Baza zawodów będzie zlokalizowana przy Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, skąd będą wyjeżdżały wszystkie załogi do każdej pętli.

Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Za organizację zawodów odpowiada Automobilklub Ślązak.

 

W związku z  przeprowadzoną  w roku bieżącym przez przedstawicieli Starostwa  Powiatowego w Rybniku, modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu, zmianie uległ rodzaj niektórych gruntów w związku z tym w przypadku wielu mieszkańców Gminy Gaszowice podatek ulegnie zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).
Organ podatkowy jakim jest Wójt Gminy Gaszowice ustalając wysokość podatków zobowiązany jest opierać się na danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Rybniku.
Zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo - kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu osób fizycznych i prawnych, na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dot. Gminy Gaszowice, informacja o  wyłożeniu projektu została zamieszczona w terminie od dnia 10.07.2015 do dnia 30.07.2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice.

Mieszkańcy, którzy nie dokonali wglądu do projektu i nie zgłosili uwag do tych danych wciąż mają jednak możliwość zweryfikowania danych ze stanem faktycznym i zgłaszania ewentualnych zarzutów do danych posiadanych przez Starostwo. Mogą to uczynić do 30 dni licząc od momentu ogłoszenia (czyli do 9 października 2015 r.) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
Wszystkich informacji na ten temat udziela Starostwo Powiatowe w Rybniku.

Ogłoszenie Starosty Rybnickiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych na spotkania konsultacyjne, poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Wszystkie spotkania odbywać się będą w jednym wyznaczonym miejscu tj. Domu Kultury w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8B. Poniżej prezentujemy harmonogram  oraz tematykę poszczególnych spotkań.

Lp Miejsce spotkania Termin spotkania wraz z godzinami Tematyka spotkania
1. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
15 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Ochrona środowiska
2. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
18 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Turystyka
3. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
22 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Infrastruktura techniczna na obszarze - mała infrastruktura
4. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
25 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Rynek pracy - przedsiębiorczość
5. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
29 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Poprawa jakości życia na obszarze - poczucie współuczestnictwa i współtworzenia, możliwości samorealizacji

 

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!
Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.
W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

•    Rybnik – 23 września przy Rybnickim Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1
•    Lyski – 24 września przy Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 1A

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
•    50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
•    40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  
Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Gminna Biblioteka  Publiczna w Gaszowicach
Zaprasza dnia 10.09.2015 r. o godz. 17:00
do Kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu na
Spotkanie z autorem książki pt. „Krioterapia. To warto wiedzieć” oraz  praktykiem prowadzącym gabinet krioterapii w Olkuszu – Panem Zbigniewem Kołba

Zbigniew Kołba

Problematyka spotkania:
1. Leczenie niską temperaturą – korzyści, jakie niosą ze sobą zabiegi krioterapii miejscowej zarówno w leczeniu np. kolan, kręgosłupa, stłuczeń, skręceń, czy kapitalnych działań na cały organizm w przypadku krioterapii ogólnoustrojowej.
2. Hartowanie organizmu – praktyczne uwagi, np. jak wyleczyć zimne stopy, dłonie.
3. Związek powstawania żylaków (uszkodzone zastawki w żyłach) ze skurczem mięśni.
Pan mgr zwraca uwagę jak niebezpieczne są zimne stopy na powstawanie chorób np. grypy, anginy, czy też chorób nerek. Czym wyleczyć odór stóp?
4. Leczenie bezsenności – konkretne informacje z zakresu medycyny chińskiej związane z oddychaniem, które są kapitalnym sposobem wyjścia z tego problemu.
5. Temat wypalenia organizmu – dlaczego ludzie czują się wypaleni?
6. Minerały oraz witaminy i ich przyswajalność przez organizm.
7. Jak wyleczyć wrzody żołądka?
Spotkanie jest przeznaczone głównie dla ludzi w średnim i starszym wieku.

Wstęp bezpłatny zapraszamy
Książka do nabycia po spotkaniu.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania w Ogólnokrajowym Referendum zarządzonym na 6 września 2015 r. na terenie Gminy Gaszowice

 

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” Pytanie trzecie: ”Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”
Obwód Frekwencja % Liczba kart ważnych Głosy nieważne Głosy ważne Tak Nie Głosy nieważne Głosy ważne Tak Nie Głosy nieważne Głosy ważne Tak Nie
Obwód nr 1, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Rydułtowska 7 Gaszowice 8,36 124 2 122 101 21 2 122 19 103 2 122 118 4
Obwód nr 2, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki ul. Rydułtowska 8 Gaszowice 9,93 89 4 85 75 10 4 85 10 75 3 86 82 4
Obwód nr 3, Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej ul. Rydułtowska 9 Piece 6,75 55 3 52 41 11 0 55 15 40 5 50 50 0
Obwód nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 6 Szczerbice 6,25 62 1 61 50 11 1 61 6 55 1 61 60 1
Obwód nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 6 Szczerbice 8,59 75 1 74 55 19 1 74 10 64 5 70 66 4
Obwód nr 6, Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica 6,97 120 2 118 107 11 4 116 20 96 3 117 114 3
Obwód nr 7, Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica 6,68 40 1 39 34 5 0 40 7 33 0 40 40 0
Łącznie 7,65 565 14 551 463 88 12 553 87 466 19 546 530 16

referendum 2015

 

W dniu 6 września 2015 r. lokale wyborcze będą czynne od godziny 6:00 do 22:00.

Wykaz lokali wyborczych:

Lokal wyborczy Nr 1 w Gaszowicach
Ośrodek Kultury i Sportu,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 7

Lokal wyborczy Nr  2 w Gaszowicach
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 8

Lokal wyborczy Nr 3 w Piecach
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej, 44-293 Piece, ul. Rydułtowska 9

Lokal wyborczy Nr 4 w Szczerbicach
adres siedziby komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 6

Lokal wyborczy Nr 5 w Szczerbicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 6

Lokal wyborczy Nr 6 w Czernicy
Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego,
44-282 Czernica, ul. Wolności  41

Lokal wyborczy Nr 7 w Czernicy
Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego,
44-282 Czernica, ul. Wolności  41

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS w tym roku obchodzi 5-lecie działalności. Działamy wprawdzie od lipca 2009 roku (jako grupa nieformalna), ale Stowarzyszeniem jesteśmy od września 2010 r.

Organizacja powstała jako odpowiedź na niską aktywność społeczną mieszkańców Gminy Gaszowice oraz brak podejmowanych inicjatyw społecznych.

Od tego dnia staramy się aktywizować, angażować, pobudzać, rozwijać, umacniać, tworzyć, współdziałać, realizować itd. itd.
W skrócie DZIAŁAĆ na rzecz najbliższego środowiska, przekonując lokalną społeczność, że można wpływać na otaczającą rzeczywistość i zmieniać ją.

Przez ten czas udało Nam się zrealizować kilkadziesiąt projektów, inicjatyw i akcji, które pokazały, że jeśli naprawdę się chce – nie ma rzeczy niemożliwych.

W pierwszy weekend września – 5 oraz 6.09.2015 r. (sobota + niedziela) będziemy obchodzić 5-lecie działalności Stowarzyszenia U’RWIS.

Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. W ramach urodzin odbędzie się wiele imprez towarzyszących obchodom 5-lecia działalności Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - U'RWIS, m. in:

- Rodzinny Rajd Rowerowy
Już po raz piąty, zamiast spędzenia sobotniego popołudnia w domu przed komputerem czy w centrum handlowym, będziemy zachęcać do wspólnego i co najważniejsze aktywnego wypoczynku
Trasa rajdu dostosowana będzie  do możliwości wszystkich uczestników i jej pokonanie nie będzie stanowić  trudności. W trakcie przejazdu zostanie zorganizowany dłuższy postój, w trakcie którego odbywać się będą konkursy dla najmłodszych.

- Projekcja Filmów pod chmurką – wspólne oglądanie filmów na świeżym powietrzu. Tytuły filmów, które będą wyświetlane podamy już wkrótce (jesteśmy w trakcie rozmów z dystrybutorami

- Turniej Footballu Flagowego – U’RWIS CUP 2015
Ogólnopolski Turniej Footballu Flagowego o Puchar U'RWISa!!!
Futbol flagowy jest bezkontaktową odmianą Futbolu amerykańskiego.
W rozgrywkach zmierzy się 10 drużyn z całej Polski: drużyny z Torunia, Krakowa, Tychów, Katowic,  a także rybniccy Thundersi.

- Finał U’RWIS Show – Pokaż, że masz talent – IV edycja.
 Już po raz czwarty najmłodsi mieszkańcy Gminy Gaszowice będą mieli możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności.
Festiwal ma na celu ukazanie talentów, zdolności i umiejętności młodych ludzi – mieszkańców Gminy Gaszowice

- obchody 5-lecia działalności zakończy koncert zespołu „Chwila Nieuwagi”.

 Dodatkowo:
- zabawy
- konkursy
- wystawy fotograficzne
- oraz wiele więcej

Wszyscy Nasi sympatycy będą mogli również przybić symboliczną „piątkę” z U’RWISem i zostawić odcisk swojej dłoni na materiale.

 

5 urodziny URWIS'a

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni