Zapraszamy Was, już po raz drugi, na Dzień Otwarty Ośrodka Kultury w Czernicy, który odbędzie się 17 września 2017 r. w godzinach od 17:00 do 19:00. Wstąpcie do nas na kawę, ciasto i zapoznajcie się z nową ofertą kulturalno-edukacyjną. Ośrodek oraz teren parku staną się, jak w roku ubiegłym, przestrzenią, w której grupy działające przy Ośrodku Kultury pragną zaprezentować formy swojej pracy oraz aktywności. Będzie to okazja do zapoznania się z już istniejącą ofertą. Jednocześnie pragniemy zaprezentować nowe propozycje zajęć. Przy okazji zerknijcie na zmiany, które zaszły w zamku oraz parku podczas przerwy wakacyjnej.

Zapraszamy na ucztę dla koneserów teatrów - Małych i Dużych. Na terenie Ośrodka Kultury w Czernicy rozlokuje się 5 grup teatralnych. Przyjdźcie do nas koniecznie, zobaczcie wszystkie spektakle i odbieżcie bon na kawę w kawiarni "Rothówka"
Zapraszamy do Ośrodka Kultury w Czernicy 17 września 2017 r. w godzinach od 14:00 do 19:00. Wstęp wolny. Impreza plenerowa.

Do zobaczenia.

dzien otwarty OK

Oferta kierowca

Gaszowice, dnia 22.08.2017 r.


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 31.08.2017 r.
o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 lipca 2017 r.
5. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
8. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Gaszowice.
9. Przedstawienie treści pisma mieszkańca gminy Gaszowice wzywającego do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice nr 162 z dnia 23 lutego 2017 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach,
b) podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach,
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne,
e) podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - {trwają konsultacje projektu uchwały).
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
13. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

projekt uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach

projekt uchwały ZI

projekt zmiana uchwały budzetowej

projekt zmiana wieloletniej prognozy finansowej

dozynkiG

dozynki

Sponsor Główny imprezy

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która wybudowała i obsługuje terminal skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

 

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:

Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w
tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb
w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków to: 30 sierpnia 2017 r. – 13 września 2017 r. (do
godz. 14.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2017/08/14/nabory-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020/

wedkarskie

W DNIU 16.08.2017 WYSTĄPI OBNIŻONE CIŚNIENIE WODY DO BRAKU WODY WŁĄCZNIE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIAGOWEJ:

JEJKOWICE, GASZOWICE, SZCZERBICE, PIECE, W GODZ. 07:30-20:00

 

http://www.pwik-rybnik.pl/aktualne-awarie-i-usterki.html

 

aktualizacja: 16.08.2017 godz:14:00

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się niepowtarzalne wydarzenie - pierwszy czernicki LARP (impreza płatna), gdzie organizatorem jest Goblin Game Club.
Mamy dla Was niespodziankę.
Zapraszamy 19 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 do magicznego, czernickiego zamku na turniej walki. Wstęp wolny.
Wejście na własną odpowiedzialność, gdyż zamek w tych dniach zostanie opanowany przez magów, potwory i przybyszów z zapomnianych dystryktów.

larp

Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza 1 września 2017 r. na czernickie wesele. Impreza plenerowa, godz. 19:00. Uczestnictwo w weselu wynosi 30,00 zł/osoby (w cenie: miejsce przy stole oraz weselny poczęstunek). Zaproszenia dostępne w biurze ośrodka. Inicjatywa realizowana przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencje".

2 września 2017 r. cała Polska czyta „Wesele” Wyspiańskiego. Dramat pełen dwuznaczności, nieoczywistości, postaci z pogranicza jawy i snu.
W Czernicy, jak zwykle, także będziemy bawić się do świtu, ale 1 września. Zapraszamy na bronowickie wesele w Czernicy, gdzie nie zabraknie Młodej Pary. Stary Żyd zagra na cymbałach, a unosząca się w nierzeczywistym świecie Rachela – jako pierwsza zauważy Chochoła. Widzowie – Goście zostaną zaproszeni do wspólnej biesiady z aktorami. Znajdą się w centrum akcji bronowicko-czernickiego wesela. Tu, w kuluarach, pojawią się echa aktualnych, społecznych wydarzeń, a sprawa narodowa nabierze tempa. Czy mamy jeszcze o co walczyć? Inscenizacja zostanie osadzona w rodzimych realiach: śląska i swojska przestrzeń, gdzie przygrywać będzie kapela, a suto zastawione strawą i napitkiem stoły staną się przestrzenią do rozmowy. Zabawa potrwa do białego rana. Czy ostatecznie przeistoczy się w chocholi taniec? Czy o świcie zabrzmi „miałeś chamie złoty róg…”?

 

Czernickie wesele jpg

Zespół Trojak, działający przy Ośrodku Kultury w Czernicy, zaprasza 30 sierpnia 2017 r. w godzinach od 17:30 do 20:00 na Ludowe Popołudnie. W zamkowym parku odbędzie się biesiadny wieczór z muzyką i śpiewami. Wystąpi zespół Trojak oraz zaproszeni Goście z okolicznych wsi i miasteczek. To czas dla całych Rodzin. Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu w bezpiecznej przestrzeni parku i zamku. Dla najmłodszych stoiska z ludowym rękodziełem.

Ludowe popoludnie

dni otwarte ok

- Gdzie?
Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy


- Kiedy?
3 i 4 wrzesień 2016 r.


- W jakich godzinach?
3 wrzesień 2016 r. od 14.00 do 24.00,
4 wrzesień 2016 r. od 17.00 do 19.00


- Po co?
Chcemy otworzyć nasz ośrodek dla ludzi – bez względu na ich wiek, wykształcenie czy przekonania. Pragniemy łamać stereotypy związane z myśleniem o ośrodku jak o pustym i nudnym budynku bez życia, na skraju cywilizacji. Jesteśmy zainteresowani potrzebami lokalnymi. Nasze spotkanie podczas Dni Otwartych będzie okazją do przyjrzenia się temu, co znajduje się w naszej ofercie, ale również wyrażenia swojego zdania na ten temat. Wasze sugestie są dla nas najważniejsze – kierując się nimi i uwzględniając Wasze zdanie mamy spore szanse na stworzenia czegoś trwałego, potrzebnego oraz służącego lokalnej społeczności oraz odbiorcom z pobliskich miast.


- Co Was spotka?
3 września o godz. 14.00, w ramach narodowego czytania, będziemy mieli okazję wysłuchać fragmentów powieści „Quo Vadis” czytanych przez znane osobistości z terenu Gminy Gaszowice. Od godziny 16.00 do późnych godzin wieczornych będą toczyć się zaciekłe rywalizacje w grach planszowych. To niezwykła okazja do spotkania z profesjonalistami w tej materii, z grupy Goblin Game Club, którzy będą u nas gościć w tym czasie.


4 września w godzinach od 17.00 do 19.00 budynek zamku oraz teren parku stanie się przestrzenią, w której grupy działające przy Ośrodku Kultury pragną zaprezentować formy swojej pracy oraz aktywności. Będzie to okazja do zapoznania się z już istniejącą ofertą. Jednocześnie pragniemy zaprezentować nowe propozycje zajęć z zakresu pobudzania dziecięcej wyobraźni oraz logicznego myślenia. Spotkanie w ramach Dni Otwartych będzie także obfitowało w wystawy. W tym czasie ogłosimy wyniki konkursu plastycznego „NASZ ZOMEK” oraz wyłonimy zwycięzcę konkursu związanego z nazwą nowo powstającej kawiarni zamkowej.


Tradycyjnie liczymy na ciekawe rozmowy, lokalne spotkania przy kawie i kołoczu oraz rozkoszowanie się urokiem kończącego się lata w doborowym towarzystwie.

logo cz pl eu ers

28.08.2016 r. Gmina Gaszowice wraz z partnerem z Czech Mestys Litultovice zorganizowała imprezę pod nazwą Zakończenie lata.

Obchody rozpoczeły się uroczystą Mszą Św. w kościele w Czernicy. Następnie w ozdobnym korowodzie oprócz reprezentacji sołectw naszej gminy udział wzięli przedstawiciele także gmin Powiatu Rybnickiego - Czerwionki-Leszczyn, Jejkowic, Lysek oraz Świerklan. Gościliśmy także delegacje z zaprzyjaźnionych zagranicznych miejscowości: Litultovice, Krompachy, Bruntal, Calau.

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol oraz Prezydent Miasta Piotr Kuczera złożyli podziękowania wszystkim rolnikom za tegoroczne plony.

Wspólne świętowanie uświetnione zostało występami zespołów Janusz i Dominika Żyłka, G5 ze Szczerbic, Bartnicky Band oraz gwiazdy wieczoru zespołu Łzy. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Poniżej fotorelacja.

ostrzezenie nr 83

W związku z organizowanym w dniu 28.08.2016 r. (niedziela) na terenie gminy Gaszowice i Lyski wyścigiem kolarskim „9 Tour de Rybnik” oraz organizowanym świętem plonów pn. „Zakończenie lata” między godz. 9.30 a 15.00 zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pojazdów na następujących drogach: ul. Wolności w Łukowie Śl, ul. Wolności i Powstańców w Czernicy.


Prosimy kierowców i mieszkańców o ostrożność oraz o uwzględnienie utrudnień w ruchu w swych planach.
Za utrudnienia przepraszamy

koncert chorow

OG-BR.0002.7.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 25.08.2016 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu. W najbliższym czasie, tj. od 15 września do 21 października br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, zamieszczane są na stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl.

plakatprojektstypendialny

Astrohunters oraz SDL Spichlerz zapraszają na wspólne obserwacje Perseidów - najpopularniejszego roju meteorów w 2016 roku. Ta niezwykła noc spadających gwiazd będzie miała miejsce 12 sierpnia 2016 od godz. 21.30 na terenie Ośrodka Kultury w Czernicy. Prosimy o zabranie leżaków.

Noc gwiazd

wedkarskie

Pod adresem http://rybnik.geoportal2.pl/ Starostwo Powiatowe w Rybniu uruchomiło serwis umożliwiający podgląd zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Rybnickiego. Zachęcamy do korzystania z ww. portalu.

geoportal2

O G  Ł O S Z E N  I  E   O   P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1799/358 położonej w miejscowości Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna) obręb Gaszowice k.m.2, rejestr ewidencji gruntów 1020, a zapisanej w księdze wieczystej KW GL1Y/00113636/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

-działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha cena wywoławcza 57.500,00 zł wadium 5.000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w nieruchomość położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu D-MN/U. Działka położona jest przy ul. Wiejskiej (boczna). Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gminną  W sąsiedztwie działki występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa.  Kształt działki w rzucie poziomym prostokątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skłonie i południowo-zachodniej wystawie. Przydatność do zabudowy dobra. Położenie średnie, dojazd dobry. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się podstawowe media infrastruktury technicznej tj. sieć elektryczna i teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna.  Teren nie jest ogrodzony i jest wolny od zadrzewień, oraz aktualnie nie jest użytkowany. Wymieniona nieruchomość wymaga uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 5 września 2016 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

-aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie  tel. (0-32) 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

zakonczenie lata baner

Program:

13:00 msza św. w Kościele NMP w Czernicy,
14:00 wyjazd korowodu z ul. Sobieskiego w Czernicy, przejazd ul. Wolności na boisko do Łukowa Śląskiego,
15:00 oficjalne otwarcie uroczystości, przekazanie chleba,
15:15 występ KGW Gminy Gaszowice oraz Litultovice,
16:15 występ Dominiki i Janusza Żyłka,
18:00 występ zespołu G5 ze Szczerbic,
19:00 występ zespołu Bartnicky Band,,
20:30 koncert gwiazdy wieczoru– zespołu Łzy

Inne atrakcje: konkursy dla dzieci, dmuchańce, karuzele, kącik animacyjny, napoje, ciasta, grill.

Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS" serdecznie zaprasza 11 września 2015 r. o godz. 18:30 na spektakl "Męczennicy" (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w koprodukcji z Teatrem Współczesnym w Szczecinie.)

bilet: 10 zł, rezerwacja biletów 32/ 45 77 006

Pokaz spektaklu odbędzie się w ramach programu TEATR POLSKA realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spektakl Męczennicy

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie śląskim zapraszają na bezpłatne spotkania pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje"

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach z cyklu „Środa z Funduszami" organizowanych przez wszystkie PIFE w województwie śląskim. Tym razem zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich naprojekty B+R oraz innowacje. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkania będą się odbywać równocześnie 2 września 2015 roku w godz. 10:00 - 13:00.

  • Sosnowiec - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), ul. Jana Kilińskiego 25.

Do udziału zapraszamy osoby z powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego oraz miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec.

  • Rybnik - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34.

Do udziału zapraszamy osoby z powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Zgłoszenie udziału w danym spotkaniu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy, w terminie do dnia 1 września 2015 r. do godz. 12:00 (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z danym Punktem Informacyjnym:

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku 
ul. Powstańców Śląskich 34 
44-200 Rybnik 
Tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OG-BR.0002.7.2015

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.08.2015 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

 

Więcej

Stowarzyszenie Spichlerz zaprasza na kolejny piknik przy zamku, który odbędzie się 29 sierpnia w sobotę od godziny 15:00 do 18:00. Tym razem przynieście ze sobą koce i pełne smakołyków kosze piknikowe. Wracamy do czasów, gdy ludzie mieli czas by wspólnie odpoczywać i dobrze się bawić. Zachęcamy do przyniesienia ciast na wspólny biesiadny stół. Do zobaczenia!

sdl guliwer web

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 71

dzien pszczoly

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni