Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9010,prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-zmianach-dla-rodzin.html

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można pobrać ze strony:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 

prognoza

 

Niniejszym informuję, iż radni Gminy Gaszowice w całości przeznaczyli swoje diety za miesiąc lipiec 2017 roku

na pomoc najbardziej  poszkodowanym  mieszkańcom  naszej gminy w lipcowych nawałnicach.

 

/*  Marek Masarczyk


OSTRZEŻENIE Nr 89
  • Upał/2

Obszar: województwo śląskie
Ważność: od 2017-07-20 11:00:00 do 2017-07-21 19:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień 20.07 od 31°C do 34°C, a 21.07 od 27°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo: 90% (Upał)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-07-19 13:44:00
Synoptyk: Anna Woźniak
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Badanie

plakat ost

ulotka dotacje na zalozenie firmy

OG-BR.0002.8.2017

                                   
ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 11.07.2017 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali narad Urzędu Gminy Gaszowice, przy ulicy Rydułtowskiej 2.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja wójta na temat skutków nawałnicy w Gminie Gaszowice.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne.  
6.    Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wnioski na pomoc finansową dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w piątek 7 lipca 2017 r. można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

Zasady udzielania pomocy przedstawione w załączniku:

 

zasady pomocy   MSWiA

 

Ostrzezenie meteorologiczne nr 86

miasteczko pilkarskie

Zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2017r w godz. od 7:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w sołectwach Gaszowice, Szczerbice, Piece.

pwik-rybnik.pl/planowane-przerwy-w-dostawie-wody

warsztaty taneczne

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 22.07.2016 r. w Gaszowicach przy ul. Podleśnej zastał zabrany bezdomny pies mieszaniec (spaniel) czarno-rudo-brązowy, oraz w dniu 25.07.2016 r. w Szczerbicach przy ul. Fabrycznej został zabrany bezdomny pies mieszaniec czarno-biały-pręgowany do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

konkurs fotograficzny

Podczas Turnieju Sołeckiego dnia 16.07.2016 r. został ogłoszony konkurs fotograficzny pt: „Szczerbice wczoraj i dziś”.
Do konkursu należy zgłosić dwie fotografie. Pierwsza z nich to miejsce lub wydarzenie odbywające się w przeszłości, natomiast druga z fotografii powinna zostać wykonana lub ukazywać jak wygląda aktualnie to samo miejsce lub odnosić się do aktualnego wydarzenia. Oba zdjęcia muszą być wykonane w tym samym miejscu lub dotyczyć podobnego wydarzenia. Ważne jest, aby zdjęcia dzieliła jak największa różnica w czasie.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zestawienia zdjęć, które będzie obrazowało upływający czas, a zarazem będzie charakterystyczne dla miejscowości Szczerbice. Zdjęcia powinny kojarzyć się pozytywnie, podkreślać charakter i specyfikę sołectwa.
Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 pary zdjęć. Zdjęcia należy dostarczyć w wersji papierowej, mile widziana jest wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym.
Do zdjęć należy dołączyć opis w jaki sposób ich zestawienie jest zbieżne, a także w jaki sposób nawiązuje do sołectwa Szczerbice. Zdjęcia będą oceniane pod względem: artystycznym - pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność, profesjonalizmu pracy zgodnego z zasadami sztuki; marketingowym – pozytywny przekaz, oryginalność pomysłu, łatwość rozpoznania i zapamiętania; użytkowym - zapewnienie możliwości edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.
Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie "Szczerbice – wczoraj i dziś" wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15 września 2016 roku, do godz.12.00, pod adresem: Urząd Gminy ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, pok.03. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody w postaci bonów o wartości 100 zł.
W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy, Tel.32/4327144, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.09.2016 r. Szczegóły i regulamin na stronie www.gaszowice.pl.

Karta zgłoszenia – pobierz
Opis projektu – pobierz
Oświadczenie – pobierz
Regulamin konkursu - pobierz

hawaii beach party

kolorowe popoludnia

Chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą?? Koniecznie przeczytaj poniższe informacje.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej
  3. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
  4. Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a-c

2. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) W ramach krótkich łańcuchów dostaw,

b) W zakresie świadczenia usług turystycznych,

c) W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,

3. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,

efr

 

Urząd Gminy Gaszowice
oraz
Stowarzyszenie
Lyskor

zapraszają do
Ośrodka Kultury i Sportu
w Gaszowicach

04.08.2015 o godz. 15:00

na spotkanie konsultacyjne w celu zidentyfikowania potrzeb rozwojowych wsi widzianych oczyma jej mieszkańców.

Przyjdź i podziel się swoimi oczekiwaniami i pomysłami, które posłużą do nakreślenia celów i przedsięwzięć do strategii rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz adekwatnego rozplanowania funduszy zgodnie z potrzebami.

Liczymy na Państwa obecność

Portal praca-rybnik.info został założony z myślą o bezrobotnym mieszkańcach Rybnika i okolic. Aby wzbogacić ofertę serwisu, oprócz ogłoszeń dodawanych przez pracodawców, redakcja sama wyszukuje, a następnie umieszcza interesujące propozycje pracy, stażów lub praktyk.
Poza aktualnymi ofertami w portalu można znaleźć porady dla pracowników oraz pracodawców. Są one redagowane przez specjalistów z zakresu prawa pracy lub doświadczonych dziennikarzy serwisu.
Regionalne portale pracy, w ramach których działa serwis rybnicki, istnieją od zaledwie kilku miesięcy, mimo to już mogą pochwalić się pierwszym sukcesem, jakim jest liczba 160 tys. wyświetleń miesięcznie. Zwiększająca się atrakcyjność serwisów powoduje, że coraz więcej firm umieszcza ogłoszenia w regionalnych portalach.
W celu aplikacji na wybrane ogłoszenie może wysłać dokumenty (CV i list motywacyjny) z poziomu serwisu, albo zrobić to samodzielnie. Regionalne portale pracy jako jedne z nielicznych podają bezpośrednie dane kontaktowe do rekruterów.

praca rybnik info

Dopalacze, gdzie szukać pomocy?
 
Jeśli macie wątpliwości czy wasze dzieci zażywają dopalacze, chcecie dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia, albo macie informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00–22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00–18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.800100100.pl/napisz. W 2015 roku 61 kontaktów z Telefonem 800 100 100 dotyczyło kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi. 

800 12 12 12
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

W związku z przygotowaniami Stowarzyszenia LGD LYSKOR do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, obejmującej swym zasięgiem gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice i Miasto Pszów, w dniach 23-31 lipca 2015 r. będą prowadzone anonimowe badania opinii mieszkańców, mające na celu zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych tego obszaru. Prosimy o aktywny udział w rozmowach z ankieterami firmy Openfield sp. z o.o. Zgromadzone przez nich informacje zostaną zaprezentowane w zbiorczych statystykach i wykorzystane jedynie do realizacji celów badania, bez powiązania z konkretną osobą.
Przekazane przez Państwa informacje pozwolą wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. Zapraszamy również do aktywnego udziału w pozostałych etapach badania oraz przygotowania strategii rozwoju.

OŚRODEK  KULTURY  I  SPORTU
W  GASZOWICACH
ZAPRASZA  NA
ŚWIĘTO  GASZOWIC
W DNIU  01.08.2015

W programie:

10:00 - turniej siatkówki plażowej o puchar dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach - boisko obok sceny

17:00 – występ  zespołu tanecznego  „Tornado” z Pszowa

18:00 – występ zespołu Śleper bend

19:30 - koncert duetu Imbir

20:30 - koncert zespołu Mohito

21:30 – zabawa taneczna do której przygrywa DJ Sebi

22:00 – pokaz ogni sztucznych

Patronat medialny Tygodnik Rybnicki i Radio 90.

balony

Uwaga burze!

21 lipca (wtorek) w godzinach 12:00 – 14:30 w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy gościć będzie plenerowe studio Radia 90!
Zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia radiowej ekipy, która stacjonować będzie w okolicach groty. Opowiadać będziemy o historii naszej parafii, o tym co ciekawego dzieje się w Czernicy i Łukowie Śląskim.

90

Starosta Rybnicki zaprasza wszystkich fanów gier komputerowych i nie tylko na „Wakacje z Wiedźminem 2015”. Już od 1 lipca w siedzibie Starostwa działa punkt, w którym fani gier komputerowych mają możliwość nieodpłatnego zagrania w najnowszą wersję gry "Wiedźmin: Dziki Gon" na wielkim ekranie. Oferta skierowana jest tylko do mieszkańców gmin powiatu rybnickiego za okazaniem dokumentu tożsamości.

Punkt czynny przez całe wakacje od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 15:00, czwartek 8:00 – 17:30 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 12:30.
Ze względów organizacyjnych, obowiązują zapisy.

Można dokonać ich telefonicznie pod nr 32 4161362 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku w pokoju 323. Serdecznie zapraszamy!
Gra przeznaczona dla osób od 18 lat!

wiedzmin dzikigon

beach party

Urząd Gminy Gaszowice zawiadamia, że od dnia 20.07.2015 r. prowadzony będzie remont parkingu znajdującego się przy Ośrodku Zdrowia w Gaszowicach. W związku z tym teren parkingu będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Piesi będą mieli zapewnione dojście do Ośrodka Zdrowia oraz apteki. Informujemy, że do czasu zakończenia remontu korzystać będzie można z tymczasowych miejsc parkingowych na terenie placu kościelnego przy kościele w Gaszowicach oraz na boisku przy Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Z uwagi na powstałe utrudnienia prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania terenu budowy.

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że od dnia 20.07.2015 r. można składać wnioski na dotacje do inwestycji związanych z ochroną wód tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz do inwestycji związanych z ochroną powietrza tj. zabudowa kotła na węgiel z automatycznym dozowaniem paliwa, gaz, biomasę, pelet, kotła olejowego oraz pompy ciepła powietrznej lub gruntowej. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Gaszowice (w Referacie ochrony środowiska, pokój nr 03).

Regulamin oraz wniosek dostępne są w biuletynie informacji publicznej:
http://bip.gaszowice.pl/uchwala-nr-og-br-0007-10-51-2015-rady-gminy-gaszowice-z-dnia-25-czerwca-2015-r-w-sprawie-zasad-trybu-udzielania-oraz-rozliczania-dotacji-celowej-udzielanej-osobom-fizycznym-ze-srodkow-budzetu-gminy-gaszowice-w-tym-pochodzacych-z-wplywow-z-tytulu-oplat-z

Projekt polega na zapoznaniu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gaszowice ze światem teatru oraz pokazania im wartości jakie daje kontakt z kulturą wysoką. W tym celu zabierzemy ich w 8 niezwykłych teatralnych podróży w czasie i przestrzeni, które sprawią, że raz będą oni widzami, a raz aktorami, raz podróżnikami, a raz eksperymentatorami. Zdobyte podczas tych niezwykłych podróży umiejętności i wiedza zostaną zaprezentowane przez młodych całej społeczności lokalnej w formie przedstawienia.
6 podróży teatralnych dla dzieci i młodzieży
2 podróże wakacyjne dla dzieci i młodzieży
1 pokaz plenerowy
Działania:
1. Pierwsza podróż: wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Billy Eliot”
2. Druga podróż: wyjazd teatr KOREZ w Katowicach na spektakl "Cholonek"
3. Podróż wakacyjna : 5 dniowe warsztaty aktorskie na scenie Rydułtowskiego Centrum Kultury dla dzieci w wieku 7-19 lat. 27-31 lipiec 2015
4. Podróż wakacyjna: 5 dniowe warsztaty teatralno-plastyczne „ Historia teatru dla opornych” na terenie zamku w Czernicy zakończone pokazem plenerowym w przyzamkowym parku „Guliwer w krainie teatrów” dla dzieci w wieku 7-19 lat. 25-29 sierpień 2015 .
5. Podróż piąta : zwiedzanie Centrum Scenografii w Katowicach + lekcja muzealna, dla dzieci 13-19 lat.
6. Podróż szósta: wyjazd do Teatru lalek Banialuka w Bielsku- Białej na spektakl „Pierścień i Róża” dla dzieci 13-19 lat
7. Podróż siódma: wyjazd dzieci do teatru Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie na spektakl lalkowy dla dzieci 7-19 lat.
8. Podróż ósma: Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach na spektakl „ Piąta strona świata” dla dzieci 13-19 lat.

 

plakat

piknik kulinarny 2015

O G Ł O S Z E N I E:
Wójt Gminy Gaszowice
informuje,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, Gaszowice ul. Rydułtowska 2 w dniu 3 lipca 2015 r. na okres 3 tygodni nastąpi wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w miejscowości Czernica.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni