Horyzonty

Wkraczamy w kolejny sezon grzewczy więc – co niestety nieuchronne – przed nami kolejny etap zmagań z niską emisją. Doniesienia o limitach emisji pyłu zawieszonego przekroczonych o kilkaset procent znów zaczynają być naszą codziennością. Eksperci szacują, czy na choroby powiązane z zanieczyszczeniem powietrza umiera corocznie 45, 47, czy 50 tysięcy Polaków. Alarmujące raporty jednoznacznie potwierdzają, iż w trakcie epizodów smogowych notuje się więcej zgonów niż w inne dni, a niska emisja jest jedną z istotnych przyczyn chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, krążenia czy alergii. A my co? Niewiele…

Ciche przyzwolenie społeczne i brak wyraźnego sprzeciwu wobec takich praktyk jak ogrzewanie domów najgorszymi paliwami czy spalanie śmieci to niestety wciąż norma. Czarny, gryzący dym z komina, uciążliwy smród nie pozwalający otworzyć okna w słoneczny, zimowy dzień – przecież to nasza międzysąsiedzka codzienność. Potrafimy być asertywni w pracy, w szkole, w urzędzie, a nie potrafimy zwrócić uwagi sąsiadowi, który truje nas, nasze dzieci i wreszcie, który truje sam siebie? Zmieńmy to!

Franciszek Pieczka, Rezi. Teraz Marian Dziędziel oraz zespół Tabu

W ubiegłym roku olbrzymi sukces odniosła akcja „Nie truj sąsiada” o której donosiły media w całej Polsce, a spoty z udziałem Franciszka Pieczki oraz YouTubera Reziego notowały tysiące odsłon. W tym roku ofensywa „Nie truj sąsiada” wraca z udziałem Mariana Dziędziela, jednego z najbardziej wyrazistych polskich aktorów, wspieranego przez muzyków z zespołu Tabu. Zadymione podwórko, siekiera, i złowrogie słowa wypowiadane przez jednego z policjantów do kolegi: „Stary, czegoś takiego jeszcze nie widziałeś, żona zgłosiła…” – tak zaczyna się najnowszy spot promujący kampanię pod hasłem „Nie truj sąsiada!” Co dalej? „Siekiera w domu musi być”, odpowiada policjantowi postać kreowana przez Mariana Dziędziela. To po prostu trzeba zobaczyć…

Link do spotu nr 3 (Marian Dziędziel & Tabu): https://youtu.be/0PdLOCuMgs0

Link do spotu nr 2 (Rezi): https://www.youtube.com/watch?v=Ye7FYLlWJ9o

Link do spotu nr 1 (Franciszek Pieczka): https://www.youtube.com/watch?v=haZvWhuMu-0&t=8s

Dołącz do „Nie truj sąsiada”, zachęć swoją gminę!

Mechanizm akcji jest bardzo prosty – jeżeli Twój sąsiada nieustannie spala śmieci, dymi i truje wszystkich dookoła, wyraź swój sprzeciw wieszając na jego płocie, oknie czy bramie zawieszkę akcji „Nie truj sąsiada” – pobierz i wydrukuj zawieszkę (http://gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1 ). Kampania „Nie truj sąsiada” została zainicjowana przez portal Planergia.pl, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz 28 gmin i powiatów z terenu Województwa Śląskiego. Bardzo pozytywny odbiór akcji w całym kraju sprawił, iż w tym roku do wspólnych działań dołączają także gminy spoza Subregionu Zachodniego.

Co słychać w projekcie „Gmina z (dobrą) energią”?

Samorządy biorące udział w projekcie „Gmina z (dobrą) energią” nie składają broni w walce z niską emisją. Dzięki wsparciu firmy Airly w większości gmin Subregionu Zachodniego zainstalowane zostały czujniki jakości powietrza, prowadzone są szkolenia dla samorządowców, liderów lokalnych i nauczycieli, a ponad 170 placówek edukacyjnych bierze aktywny udział w konkursie edukacji antysmogowej. Aby zapewnić mieszkańcom stały dostęp do informacji na temat niskiej emisji, efektywnego ogrzewania, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego, we wszystkich gminach uruchomione zostały serwisy informacyjno-edukacyjne „Gmina z energią”, których integralną część stanowią materiały edukacyjne oraz narzędzia takie jak kalkulator efektywności czy poradnik efektywnego budownictwa.

Wszystkie gminy chętne do włączenia się w akcję „Nie truj sąsiada” zapraszamy do kontaktu z organizatorami. Kontakt możliwy jest m.in. poprzez profil społecznościowy projektu https://www.facebook.com/gminazenergia/

 

Realizacja spotu: Exa Studio

Reżyseria: Marek Skrzecz

 

Kontakt dla dziennikarzy:

Patryk Swoboda                                                        Adam Wawoczny      

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 501 151 996                                                        tel. 600 700 161

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Celem treningu jest przetestowanie systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.

W związku z powyższym zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

plakat Jarmark

Gaszowice, dnia 21.11.2017 r.

OG-BR.0002.11.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 30.11.2017 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 października 2017 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

- Informacja dyrektorów szkół podstawowych na temat działań podejmowanych w obecnym roku szkolnym

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
 4. Omówienie projektu budżetu Gminy Gaszowice na rok 2018.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
 6. podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2018;
 7. podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;
 8. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku;
 9. podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku;
 10. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości;
 11. podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego;
 12. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego;
 13. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości;
 14. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny;
 15. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny;
 16. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice;
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
 18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne;
 19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim;
 20. podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 21. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – trwają konsultacje projektu uchwały do 22.11.2017 r.;
 22. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy;
 23. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach;
 24. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach;
 25. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
 28. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał do pobrania

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii dla wszystkich zainteresowanych tematyką ICT.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym.

Ruszyła rekrutacja na pierwsze warsztaty: Temat „Optymalizacja CMS-a WordPress dla wyszukiwarek”

Warsztaty w Katowicach, 23.11.2017r.

Tematy , terminy i miejsca znajdziecie na naszej stronie:
http://www.e-slask.pl/article/temat_iii__optymalizacja_cms_a_wordpress_dla_wyszukiwarek

Nabór na kolejne warsztaty będzie opublikowany do końca przyszłego tygodnia. Śledźcie nas uważnie, ilość miejsc ograniczona.

Plakat 4

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt i kontaktów telefonicznych osób podających się za pracowników instytucji chcących rzekomo wykonać jakąś usługę lub kontrolę, ostrzegamy mieszkańców Gminy Gaszowice przed oszustami. Zanim wpuścimy rzekomego pracownika instytucji czy zakładu należy poprosić o okazanie legitymacji i upewnić się czy nie mamy do czynienia z przestępcą. Gdy okaże się, że to oszuści, należy niezwłocznie zawiadomić policję.

Dane najbliższej jednostki policji:

Komisariat Policji w Gaszowicach
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Rydułtowska 3
44-293 Gaszowice
tel. /fax. +48 32 43 91 810

Szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 we wszystkich urzędach skarbowych województwa śląskiego będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

***

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

wieczor

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz zaprasza do czernickiego zamku 11 listopada 2017 r. na Wieczór Czernicki. Świętowanie rozpoczniemy mszą świętą o godz. 17:00 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy, gdzie będziemy dziękować za wolną ojczyznę. O godz. 18:00 zapraszamy do zamku, gdzie podczas spotkania wspomnieniowego oddamy w ręce społeczności lokalnej oraz Gości z ościennych wsi i miast publikację opowiadającą o losach mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego. Finałem wydarzenia będzie plenerowy spektakl teatralny "Był pierwszy piątek miesiąca", który powstał w oparciu o opowiadania zamieszczone w I i II części publikacji.

Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza dorosłych na zabawę "Andrzej Party". Odbędzie się ona 24 listopada 2017 r. od godziny 19:00. Impreza płatna – 50zł/osoba. Więcej informacji w biurze Ośrodka Kultury w Czernicy.

Andrzej Party 1

Ośrodek Kultury w Czernicy wraz z Horyzontami Kultury zapraszają dzieci od 5 roku życia na zabawę "Harry Potter na zamku". Odbędzie się ona 9 listopada 2017 r. w godzinach od 18:00 do 20:00 Obowiązują stroje zamkowe. Impreza płatna – 10zł/dziecka. Więcej informacji w biurze Ośrodka Kultury w Czernicy.

Harry Potter

Grupa Artystyczna Bebiki wraz z Ośrodkiem Kultury w Czernicy zapraszają 5 listopada 2017 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 na
III Festiwal Wspomnień "PAMIĘTAMY!". Wstęp wolny.

III Festiwal Wspomnień

W dniu 26 listopada 2016 r. w Gaszowicach w sali Ośrodka Kultury  i Sportu odbyła się Biesiada Miodowa. To wydarzenie zapisało się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie LYSKOR. Tegoroczna impreza miała jednak nieco inny charakter. Oprócz tradycyjnych elementów związanych z pszczelarstwem swój występ miał Leszek Filec – śląski muzyk i kompozytor.

Biesiada rozpoczęła się przywitaniem zaproszonych gości oraz uczestników przez p. Karinę Stępień – Wiceprezes Stowarzyszenia LYSKOR, która przedstawiła program i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Na zaproszenie odpowiedzieli: p. Paweł Bugdol – Wójt Gminy Gaszowice, p. Zbigniew Binko oraz p. Maria Loska-Minas - Prezes i Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach oraz prezesi Kół Pszczelarskich z Czernicy, Raszczyc oraz Brzezia. Jako pierwszy punkt programu swoją prelekcję pt. „Apiterapia - wykorzystanie produktów  pszczelich w lecznictwie” przedstawiła p. Danuta Psota. Pani Danuta z wykształcenia jest magistrem farmacji i zapoznała nas z wieloma ciekawostkami nt. właściwości zdrowotnych miodu i jego pochodnych. Następnie odbył się pokaz tworzenia świeczek z wosku pszczelego, który poprowadził p. Damian Klimanek. Ten punkt programu zainteresował szczególnie dzieci. Następnie w chwili przerwy pomiędzy występami uczestnicy mogli zwiedzać stoiska wystawiennicze z miodami, produktami pszczelimi, sprzętem pszczelarskim oraz rękodziełem. Z możliwości zaprezentowania się skorzystali: „Agro Oaza” z Raciborza, Pracownia „Dotyk Kreacji” z Tych, „Cieszyński Miód” z Cieszyna, Gospodarstwo Pasieczne Stanisławy Bulas z Grudyni Wielkiej oraz p. Damian Klimanek z Bluszczowa. Podczas biesiady odbyła się również degustacja różnych rodzajów miodu.  Gwiazdą tego wieczoru był Leszek Filec, który od pierwszego utworu porwał uczestników do tańca. Po zakończonym występie rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Dzięki biesiadzie można było nabyć produkty pszczele oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy nt. pszczelarstwa i apiterapii. Wszystkim bardzo się podobało i wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu wydarzeniach.

Fotorelacja.

Biesiada współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wójt Gminy Gaszowice

zaprasza na spotkanie organizowane przez Polską Spółdzielnę Energetyczną dotyczące:

"Projekt OZE Czysta Energia",

dzięki któremu można uzyskać do 50% dotacji do Paneli Fotowoltaicznych produkujących prąd ze słońca oraz do Pomp Ciepła.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. wtorek o godzinie 17:00 w Gimnazjum w Piecach.

Serdecznie zapraszamy!

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Gaszowice:
- Nr OG-BR.0007.12.66.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.118.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.67.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.119.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.68.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Łuków Śląski oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.120.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.69.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.121.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.70.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Szczerbice oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.122.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r. i zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.25.138.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 października 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice,
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Łuków Śląski,
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece,
5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Szczerbice.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko sporządzonymi do tych projektów w dniach od 28 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, w Referacie Gospodarki Publicznej Inwestycji i Zamówień Publicznych (pokój nr 15) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 7 (kawiarnia):
- w dniu 1 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica i sołectwo Łuków Śląski,
- w dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice,
- w dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece i sołectwo Szczerbice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaszowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
- o projektach powyższych planów miejscowych,
- o  prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do w/w projektów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaszowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gaszowice.

                                                                                                                           Wójt Gminy Gaszowice

przeglad patriotyczny

Zapraszamy w podróż do krainy niecodziennego dźwięku z pogranicza folku i popu połączonych z elektryzującym głosem LESKIEGO.

Gdzie: Ośrodek Kultury w Czernicy
Kiedy: 02.12.2016 r.
Start: godz. 19:00
Bilety w cenie 25,00 do nabycia w Ośrodku Kultury w Czernicy.

leski

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 24.11.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 69.

Więcej

 

andrzejki urwis

bebiki

dynia

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku serdecznie zaprasza do udziału w V Targach Pracy dla osób niepełnosprawnych, które odbędą się dnia 3 grudnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, sala 264, II piętro.

Podczas targów zostaną zaprezentowane aktualne oferty pracy, możliwości szkolenia i doskonalenia zawodowego a także będzie można uzyskać porady specjalistów z instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne w poruszaniu się na rynku pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Pośrednictwa Pracy tel. 32 4221623, 4226095 wew. 226, 218.

 

targi pracy

OG-BR.0002.10.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 26.11.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Domu Sportu w Łukowie Śląskim, przy ul. Lipowej 15.

Więcej

Centralne biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed możliwością wystopienia silnego wiatru na obszarze województwa śląskiego w dniu 19.11.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00. Progonozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Od 15 listopada 2015 roku harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Gaszowice jest dostępny także za pośrednictwem aplikacji na smartfony "EcoHarmonogram".
EcoHarmonogram jest dostępny zupełnie za darmo, i można go ściągnąć ze sklepów AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy użytkownik tabletu lub smartfona może w prosty sposób zainstalować go na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android lub Windows Phone 8.
Aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych harmonogramów, przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób. Program umożliwia m.in. uruchomienie automatycznych przypomnień o nadchodzących terminach wywozu odpadów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI (pdf).

Heco plakat 500 700 1

Referat Ochrony Środowiska informuje mieszkańców ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach, że w związku z przebudową chodnika popiół zostanie odebrany w terminie do 17.11.2015 r.

SDL Spichlerz i Teatr SAFO dla dzieci prezentują spektakl „KRZESIWO” na motywach baśni H. Ch. Andersena.

Bajka mówiąca o tym, że nie wszystko jest zawsze czarne albo białe, dobre lub złe i że czasem żeby zdobyć fortunę, królestwo i piękna księżniczkę, trzeba wykazać się nie lada sprytem i pewnością siebie.

Reżyseria i scenografia: Kasia Chwałek
Teatr SAFO został założony w 2010 roku przez Kasię Chwałek przy Rydułtowskim Centrum Kultury. Zadebiutował spektakle „Szczeliny”. Kolejne premiery to „Miłość uspokaja”, „Był pierwszy piątek miesiąca” we współpracy z Stowarzyszeniem Działań Lokalnych Spichlerz, „Prawiek” oraz spektakle dla dzieci „Wilki w ścianach” i „Krzesiwo”.

Przedstawienie odbędzie się 11 grudnia 2015 r.  o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy
Czas trwania 30 min.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona !!!

Ze względów organizacyjnych prosimy zaopatrzenie się w darmowe wejściówki, zapewni to małym i dorosłym widzom komfort  uczestniczenia w widowisku. Informacje na www.sdlspichlerz.pl, pod nr telefonu 506 195 691.

Stowarzyszenie LYSKOR oraz Koło Pszczelarskie z Brzezia serdecznie zapraszają na Biesiadę Miodową, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 r. (sobota) w sali Domu Kultury w Kobyli, ul. Główna 78. Rozpoczęcie imprezy o godz. 17:00.

W programie:

 • właściwości lecznicze i kosmetyczne produktów pszczelich,
 • degustacja różnych rodzajów miodu, pyłku i kitu pszczelego,
 • prezentacja wyrobów z wosku pszczelego,
 • konkurs dla dzieci,
 • degustacja potraw na miodzie,
 • biesiadowanie.

Na zgłoszenia pod nr. tel. 32 440-76-01 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czekamy do dnia 16 listopada 2015 r.

Pierwszeństwo w udziale mają członkowie Stowarzyszenia.

Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnioną  grupą  rękodzielników zrzeszonych w LGD Morawskie Wrota, które odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Kobyli.

W programie:
– przedstawienie pomysłu powstania i działalności pracowni kreatywnych – Dorota Welcel i Bogumiła Caniboł
– wystawa prac tworzonych w ramach grup ART Pompownia i Art Pasje
– twórcze spędzenie czasu podczas warsztatów tworzenia wyrobów z wełny czesankowej i scrapbookingu (tworzenie kartek okolicznościowych)
– rozmowy i wymiana doświadczeń przy kawie.

Zapraszamy wszystkich – nie są potrzebne jakiekolwiek uzdolnienia artystyczne.
Na zgłoszenia pod nr. tel. 32 440-76-01 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czekamy do dnia 17 listopada 2015 r.

Wstęp bezpłatny.

Zachęcamy, by godnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości, wywieszając w dniu 11 listopada flagę państwową.

 flaga państwowa

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu
wraz z Urzędem Gminy Lyski
zaprasza na szkolenie


Temat: wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność
kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 23 listopada 2015r. (poniedziałek) w Sali OSP Lyski (Lyski, ul. Dworcowa 1a) o godz. 12.00 odbędzie się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców programu na lata 2014-2020.


Program szkolenia w dniu 23.11.2015 r.:


12.00 – 12.15 • Rejestracja uczestników
12.15 – 13.20 • Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników,

Blok tematyczny:
Wprowadzenie do zasad realizacji Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP na lata 2014-2020

13.20 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 14.30 • Blok tematyczny:

Kwalifikowalność kosztów w ramach Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP na lata 2014-2020

14.30 – 15.00 • Pytania, dyskusja.


W trakcie spotkania będzie zapewniony drobny poczęstunek.

Z poważaniem,
/-/ Daria Kardaczyńska

 

logo euroregion silesia

inicjatywa obywatel

Sprawdź jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez Internet. Wejdź na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń 222 500 115. Każdą informację otrzymasz w prosty i przystępny sposób - co musisz zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, by oszczędzić Twój czas.

 

 

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku po pobrania na stronie BIP Kasy, w zakładce: Formularze i wnioski - Ubezpieczenia).

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

 

Więcej informacji na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich dla ubezpieczonych rolników i domowników.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński według nowych zasad

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek, która:

 • jest matką albo ojcem dziecka,
 • przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie;
 • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Ubezpieczony – ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka tylko w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Zasiłek macierzyński jako świadczenie okresowe będzie przysługiwał przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego ulegnie wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie większej liczby dzieci.

Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwał w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Zasiłek macierzyński nie będzie przysługiwał, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjmie dziecko na wychowanie, otrzyma zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego,
 • dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osoby, która jest matką lub ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko,
 • jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie będą sprawować lub zaprzestaną sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r. będzie wypłacany w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński.

Przepisy przejściowe

Ubezpieczonej matce dziecka, której przed dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej), po dniu 31 grudnia 2015 r. będzie przysługiwał zasiłek macierzyński przez okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka/przyjęcia dziecka na wychowanie (bądź odpowiednio dłużej w przypadku ciąży mnogiej).

Kwoty miesięczne zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym wynoszą odpowiednio:

 • 705,00 zł – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
 • 528,00 zł – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci;
 • 313,00 zł – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci;
 • 110,00 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.

Przykład:

Ubezpieczona w KRUS rolniczka urodziła dziecko w dniu 3 czerwca 2015 r. Matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących w dacie porodu (tj. w wysokości 4 x 880,45 zł = 3521,80 zł). Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. ubezpieczona rolniczka złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na podstawie nowych przepisów, od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 705 zł miesięcznie. Jeżeli kobieta ta złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po 31 marca 2016 r., zasiłek będzie jej wypłacany przez okres od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja 2016 r.

Przykład:

W dniu 05 maja 2015 r. nieubezpieczona w KRUS kobieta urodziła dziecko. W 2015 roku ubezpieczony w KRUS rolnik (ojciec dziecka) pobrał zasiłek macierzyński. Ojciec dziecka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego na podstawie nowych przepisów. Matka dziecka jako nieubezpieczona w KRUS również nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Postępowanie w sprawie zasiłku macierzyńskiego

W celu rozpatrzenia przez jednostkę organizacyjną KRUS uprawnień do zasiłku macierzyńskiego należy złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, a ponadto:

 • z tytułu urodzenia dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia z wnioskiem do sądu o przysposobienie - oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.


Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

Podstawa prawna:
- art. 4 i art. 20 ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1217);
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm.)

 

Więcej informacji na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni