Wnioski o świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla można składać do 18 listopada 2017 r.
Osoby uprawnione do świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach do 18 listopada 2017 r. włącznie. W związku z dużym zainteresowaniem zostaje także wydłużony czas pracy punktów informacyjnych oraz infolinii do godz. 20.

Jednocześnie informujemy, że:

  • w przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę - pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem osoby upoważnionej:

  • osoba upoważniona musi mieć przy sobie upoważnienie/pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę (pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu), upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę,
  • osoba upoważniona przy składaniu wniosku, musi mieć przy sobie dowód osobisty, aby byłą możliwość potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek,

 
Informację o tym kto może ubiegać się o świadczenie oraz jak je otrzymać znajdziesz na naszej stronie Internetowej - http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Rekompensaty+z+tytulu+utraty+prawa+do+bezplatnego+wegla.

Plakat rekompensata

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, informujemy, że od dnia 1 listopada bieżącego roku pod nr 987 oraz pod adresem internetowym:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych


można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.

Od szkolenia do zatrudnienia

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 25.10.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 września 2017 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Informacja o przygotowaniu do zimy.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2016/2017.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023”.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

projekt uchwały w sprawie przyjęcia lpr na lata 2017-2023.pdf

projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf

 

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków
o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie nawdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:
1. Nabór nr 5/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 6/2017 - rozwój działalności gospodarczej;

Termin naborów wniosków: 27 października 2017 r. –13 listopada 2017 r.

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
>>> nabor wnioskow w ramach prow 2014-2020 <<<

maraton

Z satysfakcją informuję, iż nasza koleżanka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gaszowice Radna Barbara Watoła została maratończykiem.

W dniu wczorajszym to jest 15 października 2017 r. w Poznaniu przebiegła dystans 42,195 km w czasie 4 godziny 57 minut i zajęła w swojej kategorii wiekowej 202 miejsce.

W maratonie uczestniczyło prawie 7 tysięcy biegaczy.

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów w biegach długodystansowych.

Marek Masarczyk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt.
możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub
rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.

Spotkanie odbędzie się 18 października o godz. 17.30 w Domu Kultury w
Rzuchowie, ul. K.Miarki 8 B.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Pomóż  Bibliotece wygrać 250 nowiutkich książek! Głosuj!

100 najnowszych książek - światowych bestselerów oraz przede wszystkim pozycji dla dzieci w każdym wieku - może trafić do Gminnej Biblioteki w Gaszowicach.  A do tego superwygodne pufy, w których będzie można się rozsiąść z ulubioną lekturą w ręku.  Jak to możliwe? Miejscowa biblioteka bierze bowiem udział w konkursie pod hasłem "Wspólne czytanie", w którym do wygrania jest 20 zestawów składających się z 250 książek i wygodnych siedzisk dla czytelników.     Teraz każdy mieszkaniec - naszej gminy może pomóc miejscowej książnicy zgarnąć jedną z głównych nagród, bo zasady konkursu są proste.
Co trzeba zrobić. 2 października na stronie internetowej www.wspolneczytanie.pl rusza internetowe głosowanie. Wystarczy wejść na wskazaną stronę, zalogować się na niej lub też skorzystać z możliwości zarejestrowania się poprzez aktywne konto
w portalu społecznościowym Facebook i kliknąć odpowiednią ikonkę przy nazwie naszej biblioteki. Każdy głos się liczy, bo głosowanie trwa tylko do końca października. Każdego dnia jedna osoba może oddać tylko jeden głos, więc warto głosować systematycznie, tym bardziej, że organizatorzy przygotowali nie tylko 20 nagród głównych, ale także 100 nagród II stopnia. Wszystkich mieszkańców naszej gminy zachęcamy do włączenia się do akcji i aktywnego udziału w głosowaniu. To dzięki Wam dzieci z naszej gminy będą mogą już wkrótce przeżywać niesamowite przygody w towarzystwie bohaterów najnowszych bestselerów.


                                      Głosujcie!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości skorzystania z
pomocy dla osób, które zostały  poszkodowane w związku z nawałnicą, która
przeszła przez naszą okolicę.
Więcej informacji w udostępnionych załącznikach.

załącznik 1 ; załącznik 2

mammobus

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania, finansowane z Funduszy Norweskich!


Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. Szczegóły na www.fundusze.mammo.pl


Gaszowice – 8 listopada koło Ośrodka Kultury i Sportu, Rydułtowska 7

 

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się m.in. z 3 odcinków spotów telewizyjnych.
odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

plakat dkig

19 października 2016 r. w Domu Przyjęć „Ewa” w Piecach odbyły się uroczyste obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego. Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych wspólnych szczęśliwych lat.

Dzięki otwartości samorządu lokalnego oraz wytrwałości lokalnych społeczników udało się w Czernicy wprowadzić nową jakość. Póki co tego typu rozwiązania nie są jeszcze obligatoryjne, ale panuje ogólny trend na ekonomię społeczną. O tym oraz o wielu innych szczegółach dowiedzieliśmy się na VIII Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej, które odbyło się w Gnieźnie w dniach od 12 do 14 października 2016 r.  W ramach Forum omówiono zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych, kwestię udziału w projektach innowacyjnych, możliwości korzystania z oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. W kuluarach prowadzono ciekawe rozmowy, dzielono się dobrymi praktykami oraz łamano dotychczasowe stereotypy myślenia o spółdzielniach socjalnych.

Po co nam ten temat? Otóż 19 października 2016 r. w gliwickim Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana czernicka spółdzielnia socjalna „Horyzonty kultury”. Zanim jednak do tego doszło, grupa ludzi zdecydowała się na wielomiesięczny wysiłek związany z wypełnianiem setek dokumentów, szkoleniami, składaniem wniosków o dotację, uczestnictwem w poradnictwach, podjęciem uchwały Rady Gminy o woli utworzenia spółdzielni socjalnej. Nie było łatwo i przyjemnie, ale udało się. Jest to o tyle istotne, że 10 lat temu, kiedy tworzyły się spółdzielnie – myślenie o nich było zupełnie inne niż teraz. Głównym celem jest reintegracja społeczna. Jednakowoż zmiany są nieuniknione. Czernicka spółdzielnia jest tworzona przede wszystkim przez osoby, które mają na siebie pomysł, ale współczesny rynek nie jest jeszcze otwarty na tego typu działania. To grupa pasjonatów i społeczników, która łączy zamiłowanie do lokalności z myśleniem biznesowym. Wydaje się, że tego typu refleksja byłaby potrzebna – i my chcemy dać jej początek.  Siedzibą „Horyzontów kultury” będzie, remontowana jeszcze, kawiarnia „Rothówka” znajdująca się w Ośrodku Kultury w Czernicy. Już niebawem będziemy mogli zaprosić Was na aromatyczną kawę i domowe ciasto. Kawiarnia jest urządzana w odmienny, niż dotychczas, sposób. Nie ma tam miejsca na ladę i wystrój rodem z PRL-u. Ma być domowo, przytulnie i smacznie. „Horyzonty kultury”, oprócz prowadzenia kawiarni,  będą zajmować się także spektaklami teatralnymi, warsztatami opartymi na lokalnym dziedzictwie, edukowaniem dzieci w zakresie językowym, organizowaniem urodzinek dla dzieci i dorosłych. Podejmujemy także próby modernizacji placu zabaw na terenie zamku. Warto dodać, że podmiotami założycielskimi są dwie osoby prawne (Gmina Gaszowice, Stowarzyszenie Spichlerz) oraz dwie osoby fizyczne. To także rzadziej spotykane rozwiązanie. Tym niemniej podjęliśmy taką decyzję także z uwagi na promowanie naszego miejsca – naszej gminy i mieszkającej w niej społeczności lokalnej. Jest to posunięcie, które już w założeniu stanowi o niesztampowości tutejszych ludzi. Wierzymy, że z czasem będziemy miejscem, do którego będą przyjeżdżać goście z regionu i być może Polski, żeby uczyć się od nas dobrych praktyk.

Zapraszamy do Czernicy, żeby zobaczyć to na własne oczy. W listopadzie 2016 r. będzie ku temu kilka okazji:
•    4 listopad 2016 r., godz. 18.00: „Cuda niewidy z dyni” – zabawa dla najmłodszych
(sala balowa w Ośrodku Kultury - wstęp 10 zł.)
•    6 listopad 2016 r., godz. 17.00: Festiwal wspomnień. Pamiętamy. Zespół Bebiki.
(sala balowa w Ośrodku Kultury – wstęp wolny)
•    11 listopad 2016 r., godz. 18.00: spektakl teatralny w plenerze „Za mało na wojnę, za dużo na pokój”
( w przypadku złej pogody widowisko zostanie odwołane – wstęp wolny ).
•    25 listopad 2016 r., godz. 18.30: Patriotyczna jesień. Spotkanie z pieśnią patriotyczną w formie ludowej (sala balowa w Ośrodku Kultury – wstęp wolny).

Już dziś zapraszamy na Potańcówkę Sylwestrową. Startujemy 31 grudnia 2016 r., od godziny 20.00. Koszt – 50 zł od osoby. W cenie: kawa, ciasto, jeden ciepły posiłek, szampan oraz oprawa muzyczna (alkohol i dodatkowe jedzenie we własnym zakresie)

Małgorzata Krajczok

 

tomiczek

Program wydarzenia:

- Spektakl utrzymany w poetyce teatru papierowego pt. „O chłopcu, który chciał zostać lotnikiem” (godziny spektaklu: 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20),

- Wystawa dla dzieci: „Marzenia małego Antka”,

- Wystawa dla dorosłych: „Nad płonącą Warszawą - długi lot do domu majora pilota Antoniego Tomiczka” (własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach),

- „Halifax Antka”:  warsztaty dla najmłodszych prowadzone przez pasjonatów - zdobywców wielu nagród w dziedzinie modelarstwa.

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury w Czernicy:

Dorośli – 10 zł.
Dzieci – wstęp wolny.
Odpłatne warsztaty dla dzieci: „Halifax Antka” – 7 zł.

Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Miodową, która odbędzie się 26  listopada 2016r. o godz. 18.00 w sali Ośrodka Kultury i Sportu w  Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7.  W programie: 18.00 - powitanie zaproszonych uczestników • prelekcja pt. „Apiterapia – wykorzystanie produktów pszczelich w  lecznictwie”, • pokaz robienia świeczek z wosku, • degustacja różnych rodzajów miodu, • stoiska wystawiennicze z produktami pszczelimi 19.30 – występ Leszka Filca 20.45 – zabawa taneczna z DJ-em  Wstęp 30 zł (kawa, ciastko, bogracz). Bilety do nabycia do dnia 23  listopada 2016r. w biurze LGD LYSKOR w Pstrążnej, ul. Szkolna 7 . Ilość  miejsc ograniczona.

OG-BR.0002.9.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 27.10.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym – 17 października br. miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisze się w historię sołectwa Szczerbice. W samo południe nastąpiło uroczyste otwarcie skweru przy ul. Rybnickiej. Inicjatywa mieszkańców Szczerbic jaka zrodziła się kilka miesięcy temu, by ocalić kawałek historii oraz tożsamości wsi, znalazła swój finał w postaci konkretnie wypracowanego dobra, jakie może cieszyć oko nie tylko mieszkańców Szczerbic, ale i społeczności całej naszej Gminy. Pomysł został odpowiednio „ubrany” w słowa, skosztorysowany i przelany na papier. Jak się potem okazało doskonale wstrzelił się w gusta komisji oceniającej i takim sposobem Rada Sołecka ze Szczerbic otrzymała wsparcie w kwocie 4 280,00zł. na realizację projektu pn. „Wrota czasu”. Środki te pochodziły z programu Działaj Lokalnie IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, a zostały pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację – Fundusz Lokalny RAMŻA. Wśród kilkunastu stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz innych podmiotów aplikujących o te fundusze, znalazła się i Rada Sołecka ze Szczerbic, która w efekcie zdobyła dofinansowanie na realizację swojego pomysłu.

Jednak z racji tego, że rada sołecka jest podmiotem niesformalizowanym, w ramach dobrej współpracy trzeba było się zwróć do Ośrodka Kultury o użyczenie osobowości prawnej, by móc z powodzeniem realizować projekt oraz spełnić warunki finansowe.

Ogłoszony latem konkurs fotograficzny stanowił bazę na materiał zarówno do ulotki informacyjnej, widokówki, jak i na tablicę informacyjną. Dzięki życzliwości i pracowitości mieszkańców wsi odzyskano część „wrót” pochodzących z dworu jako najstarszej „pamiątki” sołectwa Szczerbice. Te dwa elementy zostały na stale umieszczone na skwerze jako symbol powrotu do historii oraz tradycji. Dodatkowo na skwerze umieszczono tam ławki oraz stojaki na rowery, a także stworzona została strefa zieleni stanowią część rekreacyjną i dającą możliwość na chwilową zadumę oraz odkrywanie własnej tożsamości. Z uwagi na jego wielopokoleniowy charakter projektu w otwarciu brały udział: dzieci, władze Gminy, przedstawiciele Fundatora, członkowie rady sołeckiej oraz seniorzy dokonali symbolicznego przejścia przez szczerbickie wrota czasu.

Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w naszej gminnej społeczności i jak słusznie zauważył Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Ramża Pan Marek Profaska, takie działania skupiają mieszkańców wokół realizacji wspólnych inicjatyw, poprawiają wizerunek wsi, powodują poprawę jakości życia mieszkańców i sprawiają, że po prostu żyje się lepiej.

W uroczystości uczestniczyli:
- przedstawiciele Darczyńcy – Funduszu Lokalnego Ramża w osobach Justyny Domżoł oraz Eweliny Włoch, a także Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Marek Profaska,
- Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol wraz z Zastępcą Zbigniewem Goworowskim,
- Jerzy Kawulok szef Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
- Członkowie rady sołeckiej z sołtysem Mieczysławem Szymik na czele,
- Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach Jerzy Białek,
- grupa dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami,
- mieszkańcy Szczerbic jako realizatorzy tegoż przedsięwzięcia.

Kolejny długi jesienny wieczór przed Wami?

Nie tym razem - Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza na spektakl w wykonaniu Teatru Karuzela w reżyserii Katarzyny Chwałek Bednarczyk - Dzieci z Bullerbyn.

Wstęp wolny.

dzieci z bulerbyn

W dniu 12 października 2016 r. w Ośrodku Kultury Zameczek w Czernicy odbyła się Gminna Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

den2016

Śląscyberbezpieczenstwokie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje dwie bezpłatne konferencje organizowane w ramach Europejskiego Miesiąca  Cyberbezpieczeństwa:

21.10.2016 r. (piątek) "Oblicza cyberprzestrzeni - wyzwania dla edukacji"

Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni

Podczas spotkania porozmawiamy zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutkach wszechobecności nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Uczestnicy dowiedzą się co można zrobić już dzisiaj w codziennej pracy dyrektora, nauczyciela, psychologa i pedagoga szkolnego w świetle najnowszych wyzwań wynikających z wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Szczegóły i rejestracja.

22.10.2016 r. (sobota) - „(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” – konferencja.

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa śląskiego.

„(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce organizowane dla mieszkańców (zwykłych obywateli, a nie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa w IT., itd.)

Nie daj się oszukać, nie jesteś bezbronny i nie musisz być bezsilny wobec technologii wykorzystywanych przez współczesnych włamywaczy!

W dzisiejszych czasach cyberprzestępczość stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania sieci Internetowej. Cyberprzestępczość to już nie jedynie nastolatek próbujący sprawdzić swoje umiejętności, ale doskonale zorganizowana grupa wyspecjalizowanych przestępców (nie-bezpiecznych obywateli).

Na nic zdadzą się najdroższe i najbardziej wyspecjalizowane systemy oraz oprogramowania, jeśli to człowiek nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy jak zachować się, aby stać się e-bezpiecznym obywatelem!

Szczegóły i rejestracja.

10 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czernicy. Budowa boiska została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 147 200 zł. Obiekt został poświęcony przez księdza Proboszcza Eugeniusza Twardocha. Wójt Gminy oficjalnie przekazał nowo wybudowany obiekt dyrektor szkoły – Pani Iwonie Witek. Z pewnością boisko przypadnie do gustu miłośnikom piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2016 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2016 - rozwój infrastruktury turystycznej;
4. Nabór nr 4/2016 - odnowa przestrzeni publicznej.

Termin naborów wniosków: 28 października 2016 r. – 21 listopada 2016 r. (do godz. 14:00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl

skwer

W ostatnich dniach został uporządkowany skwer przy ul. Rybnickiej w Szczerbicach. Na terenie rekreacyjnym zostały umieszczone nowe ławki oraz odnowiona i zabudowana furtka pochodząca ze szczerbickiego Dworu, która jest najstarszą pamiątką Sołectwa. Ustawiona została również tablica informacyjna przedstawiająca sołectwo Szczerbice wczoraj i dziś. 17 października o godz. 12:00 nastąpi uroczyste otwarcie skweru. Serdecznie zapraszamy!

1 października odbył się „I PIECOWSKI OKTOBERFEST”. Gwiazdami imprezy byli: Jacek Kierok wraz z żoną oraz Leszek Filec. Można było delektować się smakiem różnych gatunków piwa, a także daniami z grilla, golonkiem, domowymi ciastami i gorącymi napojami. Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w organizację imprezy. Uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na przyszłoroczne świętowanie.

 

Wójt Gminy Gaszowice przypomina, że 31 października 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla uczniów i studentów zgodnie  z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Gminy Gaszowice.

Ujednolicony tekst regulaminu - pobierz.

Zabawa andrzejkowa

Druhowie oraz druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach w poniedziałek 19 pażdziernika rozpoczynają akcję rozprowadzania kalendarzy na 2016 rok wśród mieszkańców Gaszowic i Piec. Akcja rozprowadzania kalendarzy ma na celu promocję naszej jednostki oraz pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na cele statutowe. Darowizny otrzymane od mieszkańców, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do akcji ratowniczych. Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość i miłe przyjęcie podczas naszej wizyty. Jednocześnie deklarujemy dalszą gotowość bojową o każdej porze dnia i nocy,

 

Więcej informacji

Przebierana impreza andrzejkowa

pchli targ

strachy na zamku

OG-BR.0002.9.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuje na dzień 29.10.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

 

Więcej

plakat poprostu

andrzejki soleckie

W dniu 10 października 2015 r. odbył się IV rajd rowerowy pn. „Rowerem po obszarze Lyskor-u”.  W tym roku z racji powiększenia się Lokalnej Grupy Działania LYSKOR o nowe gminy, trasa rajdu przebiegała przez Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice oraz Gminę Lyski.
Dzień zapowiadał się bardzo ładnie, było zimno  ale na szczęście nie padał deszcz. Pod Ośrodkiem Kultury „Zameczek” w Czernicy zgromadziła się spora grupa amatorów turystyki rowerowej. Po spełnieniu niezbędnych formalności, wyruszyliśmy w kierunku zabytkowego szybu kopalnianego „Cecylia”. Na miejscu czekał na nas p. Adam, który szczegółowo opowiedział całą historię szybu.  Miejsce te w chwili obecnej jest w rękach prywatnego właściciela, który zaadoptował posiadłość na potrzeby warsztatu stolarskiego. Dzięki uprzejmości właściciela mogliśmy podziwiać zabytkowe budynki z bliska. Po wysłuchaniu ciekawej historii szybu „Cecylia” wyruszyliśmy w dalszą podróż w kierunku Jejkowic. Przy kościele w Szczerbicach trochę odpoczęliśmy i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.  Pedałując dalej dotarliśmy do Jejkowic a następnie podążaliśmy ścieżką  żółtą w kierunku Suminy. Po krótkim odpoczynku na leśnym parkingu ruszyliśmy dalej. Przy kościele pw. św. Małgorzaty w Lyskach czekał na nas ks. Proboszcz, który zaprosił rowerzystów do środka. Ks. Jan pokazał zdjęcia opowiadając historię kościoła i jego charakterystyczne elementy. Po wysłuchaniu ciekawostek nt. tutejszej parafii wyruszyliśmy w dalszą trasę. Na mecie czekało na nas ognisko i pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. Po posileniu się wysłuchaliśmy historii pałacu – dworu, pochodzącego prawdopodobnie z XIX wieku, w którym dziś organizowana jest działalność kulturalna dla mieszkańców. Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy za aktywne uczestnictwo.
Serdeczne podziękowania składamy także Straży Miejskiej z Rydułtów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach i Dzimierzu za pomoc przy zabezpieczeniu imprezy. Podziękowania kierujemy także firmie AMB Stefania Pawełek za bezpłatną obsługę serwisową rajdu, ks. Janowi Włosek za przedstawienie historii kościoła w Lyskach oraz p. Adamowi i p. Ani za ciekawe opowieści nt. tutejszych zabytków. Rajd współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 parlament2015

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii dla mieszkańców województwa śląskiego!

Ruszył nabór na pierwsze dwa tematy:
10.10 (sobota) Google Analytics - Sławomir Borowy Szczegóły i rejestracja
17.10 (sobota) PREZI jako alternatywne narzędzie tworzenia prezentacji
 -  Łukasz Szczęsny Szczegóły i rejestracja

25.10 (sobota) Content marketing i jego wpływ na pozycjonowanie - Artur Jabłoński Szczegóły i rejestracja

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym.
Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Jesienny Rozwój odbędzie się w 4 miastach naszego województwa: Katowice, Częstochowa, Rybnik i Bielsko-Biała.

Formularze rejestracyjne oraz harmonogram i szczegóły znajdują się tutaj:
http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_Jesienny_rozwoj

Wójt Gminy Gaszowice przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Gaszowice zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów ....." (tj. Uchwała Nr XIII/70/07 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 września 2007r.)
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października br.

Rybnickie Dni Literatury

EKO GASZOWICE 2015 Strona 1

EKO GASZOWICE 2015 Strona 2

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni