Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi konsultacje społeczne projektu tzw. uchwały antysmogowej.

Wśród najważniejszych założeń uchwały, znajduje się wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych. Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały antysmogowej ma zostać skierowany pod obrady Sejmiku. Ma ona zostać przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym sezonem grzewczym. 

Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej. Projekt ponadto zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły 5-10 lat, powinni uczynić to do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4 – w ich przypadku graniczną datę obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027.

Link do projekt uchwały i jej uzasadnienia:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=33&id=85432&id_menu=202

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego uzasadnienia można zgłaszać w terminie do 6 lutego br.

  • w formie pisemnej, na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  • ustnie: w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu)
  • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gramy dla julii

Miło nam poinformować, że Gmina Gaszowice otrzymała wyróżnienie - za innowacyjne podejście do partnerstwa publiczno-społecznego w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Program promuje ideę przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. Ocenie podlegała współpraca gminy z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

http://rops-katowice.pl/2017/01/18/wyniki-konkursu-gmina-przyjazna-ekonomii-spolecznej-2016/

spotkajmy sie w bibliotece

Mamo – chodź ze mną !
W dniach 23 – 27 .01. 2017 r. w godz.  10 – 13  zapraszamy do biblioteki w Gaszowicach na zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i bajanie - na temat ROK RZEKI WISŁY – stworzymy coś razem.

OG-BR.0002.1.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 26.01.2017 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.


Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

fepc

XXIII Koncert Kolęd w kościele p.w. Opatrzności Bożej w gaszowicach w dniu 22.01.2017 r. o godz. 14.30

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2017 r.
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. z 23 września 2016 r., poz.1534 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1657) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

b) mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby urodzone w 1996-1997, które;

- zostały uznanie przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływem przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28. ust. 4i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r.w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej( Dz.U nr 54, poz. 321),

e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej przy. ul. Kościuszki 54( budynek główny sala 10) okresie od dnia 6 lutego do dnia 28 lutego 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz.: od 8 do 16.

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografie o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

5. Osoba , która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta); dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

c)wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz kwalifikacje zawodowe.

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia siew terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym ternie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).

12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Wojewoda Śląski
(-) Jarosław Wieczorek

W drugim tygodniu ferii zimowych (od 23 do 27 stycznia) Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach Filia w Czernicy organizuje tydzień gier planszowych dla dzieci szkolnych.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 9 do 12, dzieci otrzymają gorącą herbatę oraz słodki poczęstunek.

Dodatkowo w środę 25 stycznia, w godzinach od 12 do 15, dla chętnych, posiadających zgodę rodzica, zorganizowany zostanie wyjazd do Biblioteki Publicznej w Pstrążnej na II Turniej Rummikuba.

Zainteresowanych proszę po odbiór druku potwierdzającego zgodę na wyjazd.

Biblioteka jest czynna przez całe ferie zimowe.

Zajęcia są nieodpłatne.

Bibliotekarka
Ewa Kowol

Informujemy, że zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz na usunięcie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice pod nr tel. 32 4327144.

Spółdzielnia socjalna "Horyzonty kultury" zaprasza na kolejne spotkanie literackie. Tym razem naszym gościem będzie Pani Maria Pawliczek - autorka książki "Nie mów nikomu, co się dzieje w domu".

Książka jest podróżą w głąb siebie, poszukiwaniem sensu wydarzeń mających miejsce w naszym życiu. Autorka, wykorzystując konwencję pamiętnikarską, odkrywa Czytelnikowi swoje emocje, uczucia i lęki, które w końcowej fazie znajdą swój finał. Czy szczęśliwy?
Książka jest adresowana dla Rodziców, którzy przysposobili dziecko i borykają się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi. Adopcja to dar,ale także głęboka świadomość i przeświadczenie o odpowiedzialnym traktowaniu swoich pociech - bez względu na wszystko i wszystkich.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć jaki finał ma ta historia - bądźcie z nami 27 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Kawiarni Rothówka (budynek Ośrodka Kultury w Czernicy, I piętro, ul. Wolności 39).

https://www.facebook.com/mariapawliczek1/?pnref=story

alarm pm10

ostrzezenie meteorologiczne nr 10

Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2017 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2016 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dodatkowe informacje:

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę w  należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice lub do pobrania tutaj: Druk oświadczenia

zabawa karnawalowa

nr2017

W tak wyjątkowym dniu przyjmijcie życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Niech będzie czasem radosnym i słonecznym. Życzę, by był to rok spełnionych marzeń i zrealizowanych planów. Niech wszystko układa się po Waszej myśli a wszelkie problemy, zmartwienia i trudności zostaną w starym roku i nie wracają.

Wójt Gminy Gaszowice
Paweł Bugdol

walne zebranie osp

Zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Gaszowice odbędą się w następujących terminach:

  • 1 luty 2016 r. godz. 18.00, Gaszowice – OKiS, ul. Rydułtowska;
  • 2 luty 2016 r. o godz. 18.00, Łuków Śląski – Dom Sportu, ul. Lipowa;
  • 3 luty 2016 r. godz. 18.00, Szczerbice – Budynek OSP, ul. Radoszowska;
  • 4 luty 2016 r. godz. 18.00, Czernica – OK Zameczek, ul. Wolności;
  • 5 luty 2016 r. godz. 18.00, Piece – Gimnazjum, ul. Rydułtowska.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebraniach.

OG-BR.0002.1.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.01.2016 r. o godz. 16.00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej...

...

Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2016” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.
Wszyscy zainteresowani mogą swoje uwagi do projektu programu przesłać na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w terminie od dnia 20.01.2016 r. do dnia 9.02.2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r.
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 roku

Na podstawie art.32 ust.1i ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Z 12 maja 2015r  Dz.U. z 2015., poz.827 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 202, poz1566 z późn. zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz.U. z 2015r., poz. 1585) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
a) mężczyzn urodzonych w 1997 roku.
b) mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby urodzone w 1995-1996 , które;
- zostały  uznanie przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej  niezdolności upływem przed  zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art. 28. ust.4i  4b ustawy  z dnia 21 listopada 1967o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
d) kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust.9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku  w Izbie Rzemieślniczej przy ul. 3 maja 18 w okresie od dnia 15 lutego do dnia 8 marca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godz: od 8 do 16.
4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia;
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografie o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki  oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
5. Osoba , która stawała już do  kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
c)wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz kwalifikacje zawodowe
6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych  w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia siew terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia     stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.
9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym ternie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta)  z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień  nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).
12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,  niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

 

Wojewoda Śląski
(-) Jarosław Wieczorek

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2016 r.

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 roku

 

Na podstawie art.32 ust.1i ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Z 12 maja 2015r  Dz.U. z 2015., poz.827 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 202, poz1566 z późn. zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz.U. z 2015r., poz. 1585) informuje się co następuje:

 

1.      W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2.     

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 1997 roku.

b) mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby urodzone w 1995-1996 , które;

- zostały  uznanie przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej  niezdolności upływem przed  zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności          upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art. 28. ust.4i  4b ustawy  z dnia 21 listopada 1967o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust.9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

    e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.   

3.         Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka    Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku  w Izbie Rzemieślniczej przy ul. 3 maja 18 w okresie od dnia 15 lutego do         dnia 8 marca 2016r  od poniedziałku do piątku w godz: od 8 do 16.

                                                                 

4.         Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia;

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed        dniem     stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografie o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki  oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

                                                                                                                                                         

5.         Osoba , która stawała już do  kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

     b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem          stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

            c )wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz kwalifikacje           zawodowe

6.         Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych  w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby                    podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia siew terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.      

  

7.         Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest      zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) , właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,             najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po   ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta             miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8.         Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,        mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia       stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9.         Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym ternie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego   trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10.       W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta)  z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień  nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywę w celu przymuszenia albo zarządzi   przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11.       Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem            uzupełnień w   określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,        podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).         

12        Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B           oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,  niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 lat życia.                                                                                                                                                        

Wojewoda Śląski

                                                                                                                                             (-) Jarosław Wieczorek

 

 

gimnazjum

Zabawa karnawałowa w stylu disco polo - kreacje, znane przeboje i bardzo kolorowy klimat :)
Bilety w sprzedaży: do 17 stycznia 2016 r.
Koszt: 120,00 od pary (DJ, poczęstunek - kawa i ciastko, zimna płyta, ciepła kolacja i barszcz z krokietem).
Kontakt 506 195 691, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

disco polo

Zapraszamy 16 stycznia 2016 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 11:30 na warsztaty decoupage - będziemy ozdabiać chusteczniki, wieszaki, mydełka, podkładki pod kubki - bo to Babcie i Dziadków ucieszy na pewno :)
Na warsztatach zapewniamy herbatę i słodki poczęstunek. Gwarantujemy dobrą zabawę.

Koszt 20 zł za osobę (w cenie materiały i wykonanie 1 z proponowanych przedmiotów).
 
Zapisy: mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 195 691 do 14 stycznia 2016 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

decupage

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaszowice!

Uprzejmie informuję, iż w nawiązaniu do prowadzonych prac związanych z opracowywaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice” mającego na celu inwentaryzację emisji CO2 powstającego na terenie gminy, począwszy od dnia 11.01.2016r. do 04.02.2016r. na terenie gminy Gaszowice prowadzona będzie ankietyzacja mieszkańców. Prosimy o podjęcie współpracy oraz udzielanie odpowiedzi ankieterom, gdyż jedynie rzetelne informacje zebrane u źródła pozwolą na poprawne opracowanie powyższego dokumentu strategicznego. Ankieterzy będą zbierali informacje m.in. na temat budynku (powierzchnia, stan stolarki okiennej, ocieplenie), źródła ciepła (moc i rodzaj kotła, rok produkcji), systemu ogrzewania budynku oraz zużycia paliw. Wykonawcą PGN-u jest konsorcjum firm: "ECO-SITE" Sylwia Brzezicka-Tesarczyk oraz Grupa BIOSTAT Sp. z o.o.

Ankietę inwentaryzacyjną można również pobrać w wersji pdf lub wypełnić ankietę online pod adresem:

http://biostatd.home.net.pl/survey/survey/index/form_id/525/logout/1/

Ankieta w wersji pdf

Z poważaniem,

Wójt Gminy Gaszowice

bal retro

Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2016 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku  2015 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia w 2016 r. wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), ww. czynności należy wykonać z wyprzedzeniem.
Dodatkowe informacje:
Od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.:
1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).
2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę w  należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice lub do pobrania tutaj: Druk oświadczenia

magurzanie

v koncert charytatywny

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni