Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2018, zostały udzielone dotacje dla następujących pomiotów:

Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość dotacji
 Towarzystwo Śpiewacze Bel Canto  Tak śpiewamy my - chórzyści  8 500,00 zł
 Stowarzyszeniem Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Sołectwa Piece – ISKRA  Pogranicze – najpiękniejsza przygoda  6 500,00 zł
 Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz  Nocne wierzenia Słowian  5 500,00 zł
 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej  Harcerska Służba 3 000,00 zł 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „GRONO” Seniorzy w kwiecie wieku 8 000,00 zł
SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni