Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubu sportowego została przyznana dotacje w następującej wysokości:

Silesian Sanda Club                                                     - 1 000,00 zł.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni