Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:

Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice                         - 35 000,00zł.   

Ludowym Klub Sportowy Zameczek Czernica                - 30 000,00zł.

Klub Sportowy Szczerbice                                            - 16 000,00zł.   

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS                  - 16 000,00zł.   

Silesian Sanda Club                                                     -  5 000,00zł.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni