Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 ( II edycja), została udzielona dotacja dla następującego podmiotu:        

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

„Pływam lepiej”

 

11.236,00 zł

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni