Informuje się, że w drodze Zarządzenia następuje korekta kwoty przeznaczonej na realizację zadania w zakresie sportu w roku 2018 ( I edycja).
Zarządzenie nr W.0050.19.2018

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni