L.p

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

 

Wysokość przyznanej dotacji

 

 

dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży

 

1

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej

Harcerski Wypoczynek

4 000,00

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni