Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2018 ( I edycja )

           
Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Wzór oferty

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni