Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza II edycję konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2018. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 31.12.2018r. Szczegółowa dokumentacja w zakresie zasad oraz terminów udzielania dotacji znajduje się poniżej.

Ogłoszenie konkursowe – pobierz
Wniosek o dotację - pobierz

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni