Wójt Gminy Gaszowice z dniem 18.06.2015r. ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją znajdują się w biuletynie informacji publicznej.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni