Gaszowice, dnia 10.07.2018r.

 

 


Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:

Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice                         - 45 364,00 zł.  

Ludowym Klub Sportowy Zameczek Czernica                - 38 000,00 zł.

Klub Sportowy Szczerbice                                            - 21 900,00 zł.  

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni