Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018, zostały udzielone dotacje dla następujących pomiotów:

Stowarzyszenie Olimp

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3.500,00

Gminny klub Sportowy „Dąb” Gaszowice

    Rozgrywki Skatowe

1.500,00

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni