Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:

Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice                         - 47.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy Zameczek Czernica                   -   35.000,00 zł

Klub Sportowy Szczerbice                                            -   18.000,00 zł

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni