Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w  dziedzinie kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.
Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Wzór oferty

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni