Gaszowice, dnia 07.09.2018 r.


WYNIKI KONKURSU WNIOSKÓW – SPORT 2018 ( III edycja)


Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej w zakresie sportu została przyznana dotacja dla Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „„LIDER” w wysokości 5.000,00 zł.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni