Poniżej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Sołectwa Piece - ISKRA, dotycząca realizacji zadania w trybie tzw. „małego grantu”.

Oferta - pobierz

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni