Poniżej została zamieszczona oferta Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER, dotycząca realizacji zadania w trybie tzw. „małego grantu”.

Oferta - pobierz

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni