W biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach, dotycząca realizacji zadania w trybie tzw. „małego grantu”.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni