W biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia - Ruch Wspierania inicjatyw Społecznych - U'RWIS dotycząca realizacji zadania w trybie tzw. " małego grantu".

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni