Składanie przez organizacje wstępnych propozycji do programu :
Korespondencja do przedstawicieli III sektora dotycząca przystąpienia przez Gminę do prac nad programem,
zebranie oraz analiza wszystkich informacji , wybór zadań priorytetowych dotyczących
współdziałania Gminy z organizacjami – do 20 września 2017 r.

Przygotowanie oraz opracowanie projektu programu:
Prace nad dokumentem z uwzględnieniem propozycji organizacji, szacunkowa wycena w zakresie
wielkości środków przeznaczonych na realizację programu – do 30 września 2017r.


Skierowanie projektu programu do konsultacji – do 6 października 2017 r.

Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu – do 16 października 2017 r.

Przedłożenie projektu programu na posiedzenia Komisji Rady i skierowanie
pod obrady sesji Rady – do 19 października 2017 r.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni