W biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia - Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - U'RWIS dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu"  >> załącznik <<

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni