W biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia - OSP  w Gaszowicach dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".  >> załącznik <<

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni