Wójt Gminy informuje, że w związku z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z programu współpracy za rok poprzedni. Dokument zawiera szczegółowe informacje związane z zarówno merytoryczną jak i finansową współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, a także wskazuje na wszelkie dostępne formy współpracy jakie były podejmowane na przestrzeni ostatniego roku.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni