rownac szanseCzas na projekt dla młodych, otwartych osób! Na organizacje z małych miejscowości i wsi czekają dotacje do 8 500 zł na projekty skierowane do młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 r. o godz. 12:00.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje, grupy nieformalne działające na rzecz młodzieży w wieku 13 - 19 lat, na spotkanie informacyjne 11 października 2016 roku, godzina 17:00 w Ośrodku Kultury w Czernicy.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni