W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570). W związku z powyższym od dnia 10 maja 2016 roku obowiązuje nowy wniosek realizacji zadania publicznego zgodnie z artykułem 19a.


Wzór wniosku – pobierz


Wzór sprawozdania - pobierz

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni