Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona  oferta Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ''Lider" dotycząca realizacji zadania w trybie " małego grantu"

oferta - pobierz

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni