Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia - Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni