Drukuj

logotypes bottomProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WND-RPSL.11.01.04-24-002F/15-001

W 2016 roku Gmina Gaszowice w współpracy  z firmą CNJA EDUKACJA zaczęła realizację programu edukacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zakończy się w czerwcu 2017 roku. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół na wyższy poziom oraz wyrównywanie zaległości u uczniów mających trudności w nauce. Realizacja projektu obejmuje trzy etapy. W pierwszym etapie uczestnikami zajęć byli uczniowie  klas szóstych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum. Etap ten obejmował zajęcia z matematyki, j. angielskiego, przyrody, fizyki i chemii a na celu miał lepsze przygotowanie uczniów w/w klas do egzaminów zewnętrznych. Wzięło w nim  udział 133 uczniów.

Od września 2016 roku rozpoczęła się realizacja drugiego i trzeciego etapu projektu pod nazwą „ Zanim wyjdę w świat”. Szeroka oferta obejmuje zajęcia z matematyki, j. angielskiego, przyrody, biologii, chemii i fizyki. Dodatkowo prowadzone są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne oraz warsztaty psychologiczne. W tej części projektu bierze udział ponad 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Dzięki zakupom poczynionym w ramach projektu baza dydaktyczna szkół wzbogaciła się o tablice interaktywne wraz z laptopami, dodatkowe laptopy, pomoce dydaktyczne do matematyki, przyrody czy chemii. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktycznych zostali wyposażeni w książki, ćwiczenia i inne wydawnictwa mające na celu ułatwienie przyswajania nowej wiedzy.