Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20.11.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 20.11.2018 r. do 22.11.2018 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.190.2018  Wójta Gminy Gaszowice z dnia
19 listopada 2018 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni