Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 6 listopada 2017 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał:
1. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2018,
2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
3. w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku,
4. w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku,
5. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
6. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego,
7. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego,
8. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości,
9. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny,
10. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 06.11.2017 r. do 09.11.2017 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.185.2017 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 3 listopada 2017 r. oraz Zarządzenia nr W.0050.186.2017 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 3 listopada 2017 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni