Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice NR W.0050.93.2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 16.06.2015 r. do 19.06.2015 r.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118 ze zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) za pośrednictwem faksu na nr tel.: 32 4327141.
Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada pani Karina Stępień – kierownik referatu ochrony środowiska i rozwoju gminy; tel.: 32 43 27 144; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni