Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2019” w związku z czym zaprasza
organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

Wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą swoje uwagi do projektu programu
przesłać na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w terminie
od dnia 17.01.2019 r. do dnia 07.02.2019 r.

Do pobrania: Projekt uchwały

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni