Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.11.2016 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.158.2016 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 14 listopada 2016 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni