W dniach od 19.02.2016 r. do 24.02.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni