Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 17.01.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.14.2017 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 17 stycznia 2017 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni