Podstawa prawna:
art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Gaszowice na lata 2015 – 2022 zostały ogłoszone w dniu 14 września i trwały do 21 października 2015 roku. Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono na stronie internetowej Gminy Gaszowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono Radnych Rady Gminy Gaszowice, sołtysów, uczestników warsztatów, które odbyły się w kwietniu i maju 2015 roku, przedstawicieli ośrodków kultury, oświaty, podmiotów społeczno – gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Przez cały okres konsultacji z dokumentami można było zapoznać się na stronie internetowej gminy, jak również osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Gaszowice.

Podczas trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gaszowice na lata 2015 – 2022.

W kolejnym etapie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Gaszowice na lata 2015 – 2022 projekt strategii będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Gaszowice.

 

Paweł Bugdol
Wójt Gminy Gaszowice

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni