Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.06.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie:

1)  ustalenia dla terenu gminy Gaszowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gaszowice, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 12.06.2018 r. do 15.06.2018 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.97.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 11 czerwca 2018 r.  

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni