Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 18.06.2018r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie:

1) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym

Konsultacje prowadzone są w dniach od 18.06.2018 r. do 21.06.2018 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.100.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 15 czerwca 2018 r.  

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni