Drukuj

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.09.2018 r. rozpoczynają się konsultacje                    

projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Gaszowice.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 13.09.2018 r. do 17.09.2018 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane

w drodze Zarządzenia nr W.0050.152.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 12 września 2018 r.  

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.